Jobbet "Lægesekretær til Friklinikken, Region Syddanmark" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Engparken 1, 7200 Grindsted

Dit næste skridt

Vi søger en uddannet lægesekretær til en fast stilling pr. 1. februar 2022, eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer ugentlig.

Friklinikken, Region Syddanmark er fysisk placeret på Grindsted Sygehus. Friklinikkens opgave er at tilbyde patienter undersøgelse og behandling inden for ventetidsrettighederne og levere sundhedsydelser af høj kvalitet.

Kort beskrivelse af arbejdspladsen:
Vi er en klinik, der består af ambulatorier, operationsgang, opvågnings/sengeafsnit og en smerteklinik.  Vi behandler patienter inden for ortopædkirurgi, organkirurgi samt urologi. Herudover behandler vi kroniske smertepatienter og tilbyder kliniske ydelser inden for rehabilitering.
Derudover har vi et medicinsk afsnit, som består af specialerne neurologi og kardiologi.

Vi tilstræber en anerkendende og imødekommende tilgang både kollegialt og patientrelateret.
Som lægesekretær varetager du flere forskellige opgaver, og vi vægter højt, at vi kan hjælpe hinanden på tværs i organisationen.

Læs mere om os på: http://www.friklinikkenregionsyddanmark.dk


Lægesekretærens opgaver er varieret og mangeartet og indeholder bl.a.:
- Koordinering af patientforløb herunder håndtering af henvisninger og booking af tider.
- Skrivning af journalnotater og registrering af ydelser.
- Telefonbetjening.
- Diverse sekretærmæssige opgaver.

Vi søger en lægesekretær, der:
- Har bred klinisk erfaring, gerne fra flere specialer.
- Har erfaring med Cosmic og Bookplan samt flair og interesse for IT. 
- Er serviceminded og vil arbejde med patienten i centrum. 
- Er aktiv i at opsøge ny viden og faglig opdatering.
- Kan arbejde selvstændigt og tværfagligt.
- Er fleksibel og villig til at yde en ekstra indsats i travle perioder.
- Kan medvirke til et godt og positivt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Vi kan tilbyde:
- Spændende arbejdsopgaver i en fleksibel klinik. 
- Plads til selvstændig udfoldelse og nytænkning.
- Sparring med dygtige og engagerede kolleger.
- Et spændende og udfordrende fagområde med mulighed for udvikling fagligt og personligt.


Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Laila Vestergaard Andersen 79718059 for nærmere oplysninger.

Ansøgningsfrist:
Søndag den 19. december 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21. december 2021.

Vi henstiller til, at du søger elektronisk.