Jobbet "Klinisk underviser i fysioterapi søges til Fysio- og Ergoterapien" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Så er der en ledig stilling som kliniske underviser på Hvidovre Hospital pr. 010222 eller snarest derefter.

Denne stilling er superspændende og udviklende, både på det faglige og personlige felt. Som klinisk underviser er du med til at kvalificere de fysioterapeutstuderende inden for såvel teoretisk som klinisk fysioterapi og ruste dem til deres kommende arbejdsliv.

Vi må dog sige at hospitalskaffen er virkelig dårlig, men til gengæld har vi en rigtig god og velfungerende afdeling, med gode kollegaer hvor faglighed og samarbejde vægtes rigtig højt - og hvis man er kaffetørstig, købes lækker kaffe i Kiosken.

Hvidovre Hospital er et af Region Hovedstadens 4 områdehospitaler hvor vores nye akutmodtagelse står klar til indflytning i 2023. Vi er som sagt et akuthospital, hvor folk kommer ind med fx akutte skader, lungeproblemer, hjerteproblemer eller hvis man er på vej i fødsel. Derudover er der mange spændende områder, med mulighed for at lære meget nyt om fysioterapi.

Afdelingen har på det sidste været rigtig meget i medier med respirationsfysioterapi til Covid-19 og fysioterapeutisk forskning i bl.a. idrætsfysioterapi - men bare rolig, det er ikke der her, vi sender de studerende hen. De studerende vil med dig som klinisk underviser have kontakt til ortopædkirurgi, medicinske specialer med hjerte- og lungepatienter, endokrinologi og infektionsmedicin samt på gastroenheden. Der er desuden mulighed for at de studerende kan besøge, gyn/obs området, børnefysioterapi samt vores indvandremedicinske klinik eller ganglaboratoriet ud fra deres interesser og din planlægning.

Sammenhængende patientforløb er vigtig, selv om man som fysioterapeut på akuthospital måske kun bidrager med en mindre del, er den supervigtig. Du hjælper de studerende til at skabe værdi i netop denne del, så man oplever sig som en del af noget større og patienten oplever sig godt behandlet. Hospitalet arbejder tæt sammen med de forskellige kommuner, så patienten får så optimalt et forløb som muligt.

Vores vision er at de kliniske undervisningsmoduler skal være berigende for såvel de studerende og for afdelingens øvrige personale. Vi ønsker at samarbejde endnu tættere med vores tilgrænsende kommuner, så de studerende får den bedst mulige forståelse for det samlede genoptræningsforløb, fra akutafdelingen til den videre genoptræning i kommunalt regi. Derfor tilrettelægges af og til fælles undervisning med en KUF fra kommunen.

I Fysio- og Ergoterapien er der 70 medarbejdere, hvoraf de 3 er kliniske undervisere. Der vil i arbejdet som kliniske underviser være tæt samarbejde med erfarne kliniske undervisere i såvel ergo- som fysioterapi. I planlægger selvstændigt og varetager den kliniske undervisning for fysio- og ergoterapeutstuderende fra Københavns Professionshøjskole (KP) hvorfra vi har fysstuderende på alle moduler,1 til 7.

Som del af dette team søger vi lige præcis dig, da du har følgende kvalifikationer:

 • du har bred viden indenfor fysioterapi, minimum 3 års praktisk erfaring
 • du kan arbejde selvstændigt, planlægge og strukturere hverdagen
 • du har meget gerne en kandidat i fysioterapi og evt. videreuddannelse inden for pædagogik
 • du bidrager aktivt som sparringspartner med de andre kliniske undervisere
 • du indgår nysgerrigt i samarbejde med Fysioterapeutuddannelsen og i afdelingen

Til gengæld får du:

 • mulighed for at udvikle dine faglige, pædagogiske og didaktiske kompetencer
 • mulighed for at arbejde i en afdeling hvor samarbejde, kvalitetsudvikling, faglig udvikling og forskning prioriteres højt
 • mulighed for tværfagligt arbejde
 • mulighed for personlig udvikling sammen med nogle fantastiske kollegaer
 • on-boarding med den hjælp du har brug for i opstartsfasen, som klinisk underviser i fysioterapi

Du kan læse mere om Amager-Hvidovre Hospitalets strategi på følgende link; Det handler om liv og hvis du vil vide mere om afdelingen, er linket her: Fysio-og Ergoterapien, HVH

Ansættelsesvilkår:
Du ansættes i Region Hovedstaden, på Hvidovre Hospital, Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling.

Stillingen er på 37 timer og til besættelse fra d. 010222, eller snarest derefter. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure:
Ansøgningsfrist: 200122.

Ansættelsessamtale: Tirsdag i uge 4.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:

 • Ledende terapeut Jette Christensen, tlf. 38 62 22 50
 • Klinisk underviser i fysioterapi Gry Berner Jacobsen, tlf. 38 62 31 71
 • Tillidsrepræsentant Trine Rehfeld tlf: 38 62 21 57