Jobbet "Uddannelsesansvarlige jordemoder søges til fødeafdelingen pr. 1. marts 2022 eller efter aftale. Timetal 32-37 timer ugentligt. " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Vi er nu blevet tre ud af fire uddannelsesansvarlige jordemødre i vores team – skal du være den sidste?

Vi søger en engageret jordemoder til vores fødeafdeling på Herlev Hospital, der brænder for uddannelse og udvikling. Det er dig vi søger, hvis du kan lide at tilrettelægge og organisere de studerendes forløb i afdelingen, og har lyst til at blive en del af et stærkt fællesskab med høj faglighed, hvor der er plads til grin og sparring.

Vi har valgt at udvide i gruppen af uddannelsesansvarlige jordemødre og ændre i den måde vi organiserer vores arbejde på. Vi opnormerer derfor i gruppen og slår endnu en stilling op. Stillingerne vil være delte - 70/30 procent mellem funktionen som uddannelsesansvarlig og det kliniske arbejde, hvilket giver dig en varieret arbejdsliv. 

Om stillingen som uddannelsesansvarlig jordemoder

I et tæt samarbejde med de to øvrige uddannelsesansvarlige jordemødre skal du stå for at organisere de studerendes forløb, ligesom du i et samarbejde vil stå for undervisning og eksamination. Du får ansvaret for at holde studie- og trivselssamtaler med de studerende som du er hovedansvarlig for.

Stillingen indebærer opgaver af varierende karakter, såsom forløbs- og vagtplanlægning, samt et tværfagligt samarbejde omkring uddannelsesforløb for medicinstuderende, introlæger, sygeplejestuderende og redderelever.  

Vi ønsker at prioritere uddannelse og finde bæredygtige løsninger på et stigende antal jordemoderstuderende i afdelingen. Her prioriterer vi en jordemoder, der kan se muligheder, og har mod på at afprøve nye tiltag i forbindelse med en stadig udvikling af jordemoderuddannelsen. Vi har som noget nyt i regionen etableret en tværfaglig studieunit for studerende på vores barselsgang, og tilbyder ugentlige uddannelsesjordemoderkonsultationer, som alternative læringsrum for vores jordemoderstuderende.  

Vi søger

En kollega, der har gode samarbejdsevner, er innovativ og som brænder for uddannelse og for at finde nye løsninger på de daglige udfordringer vi står i med bl.a. mangel på kontaktjordemødre. Du udstråler virkelyst og engagement til at uddanne dygtige jordemødre, så de opnår kundskaber til at opfylde alle facetter i jordemoderlivet.

Som person er du ansvarsbevidst, struktureret og i stand til at holde overblikket, trods en travl hverdag. Du bidrager til et godt arbejdsmiljø ved åbenhed, handlekraft og arbejdsglæde. 

Du har 

 • Dansk autorisation 
 • Minimum fem års bred klinisk erfaring 
 • Relevant pædagogisk videreuddannelse på master- eller kandidatniveau 
 • Interesse for udvikling af undervisnings- og eksamensformer
 • Et positivt drive til at nytænke uddannelse, faglighed og det relationelle samarbejde med de nærmeste kollegaer og jordemoderledergruppen 
 • Erfaring med faglig og kollegial vejledning og uddannelse
 • Engagement og nysgerrighed på uddannelsen og fagets muligheder 
 • Gode kommunikative egenskaber, og interesse i administrative opgaver
 • Lyst til at vedligeholde de kliniske jordemoderfaglige kompetencer, så du bevarer indsigt og viden i udøvelse af faget

Hvem er vi

Fødeafdelingen på Herlev Hospital har ca. 5.500 fødsler årligt. Afdelingen varetager uddannelsen af ca. 100 jordemoderstuderende hvert år på alle semestre i uddannelsen. De uddannelsesansvarlige jordemødre har i samarbejde med chefjordemoderen og med jordemoderuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole det overordnede ansvar for, at den kliniske uddannelse af de jordemoderstuderende foregår i henhold til gældende studieordning.

I afdelingen arbejder vi aktivt med hospitalets bærende værdi ”Godt behandlet”, så vi, initieret af et velfungerende tværfagligt samarbejde, kan tilbyde fødselshjælp med højeste faglige kvalitet og brugertilfredshed. Vores målsætning er vedvarende at optimere fødselsforløbet for at undgå unødige indgreb, samt sikre raske mødre og børn. Målet er, at alle gravide, fødende og barslende får et positivt forløb, der bliver skræddersyet til den enkelte families behov.    

Vi er en samlet afdeling, hvor det er vigtigt, at alle i fællesskab bidrager til og lykkes med vores kerneopgave - at give de gravide og fødende en god behandling.

Vi tilbyder:

 • Dygtige og engagerede kolleger, som ønsker at bidrage til et godt læringsmiljø for de jordemoderstuderende
 • En afdeling i udvikling og som i 2022 flytter ud i det nye og moderne Kvinde-Barn-Center med en ny fødemodtagelse, akutmodtagelse for gravide samt fødegang. Desuden vil vores svangre- og barselsgang også komme til at ligge i de nye bygninger  
 • Tæt samarbejde med kontaktjordemødre og samarbejdsafdelinger 
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling 
 • Stor selvstændighed i arbejdet 
 • Mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse efter aftale med de øvrige uddannelsesansvarlige jordemødre og nærmeste leder 

 
Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst som uddannelsesansvarlig jordemoder.    
Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz på telefon 20 36 69 03 eller uddannelsesansvarlig jordemoder Susanne Stein Borre, telefon 40 22 25 36.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 19. januar 2022
 

AnsættelsessamtalerFredag den 21. januar 2022

 

Find os på Instagram @livetpaafoedeafdelingen_Herlev