Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Hospitalsparken 15, 7400 Herning

Regionshospitalet Gødstrup – jordemoder (flexjordemoder) Kvindesygdomme og fødsler

Vi tilbyder 2 faste stillinger som ”flexjordemoder” i ny flexaftale fra 1/10-2022

Har du lyst til at få et bæredygtigt jordemoderliv på helt nyt hospital i Gødstrup?
 • Et jordemoderliv med meget fritid og samlede friperioder, hvor du arbejder 28 timer og får løn for 37!
 • Du arbejder kun hver fjerde weekend
 • Skønne fødsler og barselsforløb - på en dynamisk og visionær fødeafdeling
 • 1 jordemoder til 1 fødende hver gang
 • Gode muligheder for variation i arbejdet
 • Fokus på kompetenceudvikling, både i hverdagen og i forbindelse med personalemøder, hvor du er sammen med kollegaer i selvstyrende lærings- og trivselsgrupper
 • Du laver selv dit skema sammen med dine 3 flexmakkere

Faglig og organisatorisk profil
15/2-2022 havde vi vores første fødsel på det nye hospital i Gødstrup, og vi nyder i stor stil vores nye rammer i ”Familieklyngen” til omkring 3200 fødsler:
 • Akut klinik, fødegang og barselsgang ligger tæt sammen med fælles kaffestue
 • Fødegang og OP ligger helt tæt op ad hinanden
 • Alle fødestuer indrettes som interaktive fødestuer med lokale naturstemninger fra vores 6 kommuner, og med mulighed for at spille parrenes individuelle musik
 • Klinik for gravide (planlagte scanninger og kontroller), jordemoderklinik og familieambulatorie ligger samlet i stueetagen
 • Fremragende udsigt og mulighed for dejlig 1 times gåtur rundt om Gødstrup sø
 • Stærkt samarbejde med Børn & Unge, og afsnit for syge nyfødte og tidligt fødte
 • NIDO er vores nye forskningsenhed, som danner rammen om stærkt forskningsmiljø på hospitalet

Det er vigtigt for os, at vores familier oplever en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i det enkelte pars ønsker og muligheder.  Vi tror på, at sikkerhed, relationer og atmosfære er vigtige og nødvendige ingredienser i en stærk svangreomsorg. Vi har 8 kendt jordemoderordninger, fordi vi oplever, at kontinuitet og kendthed har betydning for relationerne. Færre fødselslæsioner og flere gode vaginale fødsler er nogle af de faglige pejlemærker, vi fokuserer målrettet på i et forbedringsperspektiv.

Vi arbejder for, at parret styrkes i troen på egne evner. Vi er der for dem, også når de er i hjemmet, hvor vi bl.a. gør brug af hjemmemonitorering med ambuflex.

Vi er af Dagens medicin blevet kåret som bedste fødeafdeling de sidste 6 år i træk. Det forpligter, og vi gør os umage med fortsat at levere høj og sammenhængende kvalitet i hele afdelingen.

Førstegangsfødende vælger selv, hvornår de har lyst til at tage hjem. Nogle ønsker at gå hjem direkte fra fødegangen (og få 2 hjemmebesøg af mobiljordemoderen), andre at blive en nat på barselsgangen, og så få 1 besøg af mobiljordemoderen i hjemmet. Og en mindre del vælger indlæggelse i 48 timer. Vi tror på, at det giver parrene tryghed at være i egne rammer, og det styrker vores mulighed for at yde ekstra omsorg til mere sårbare og/eller komplicerede barselsfamilier.
Vi har mindre afsnit for tab (senaborter og foetus mors), som varetages af et team på 7 jordemødre.

Som et led i hospitalets vision om at skabe Danmarks bedste læringshospital, har vi på barselsgangen et ”obstetrisk studieafsnit” for medicin-, sygepleje- og jordemoderstuderende.  Studieafsnittet varetager opvågning og barselspleje af alle elektive sectio.

Som flexjordemoder
Vi har lavet helt ny flexaftale, så vi fremover har 4 flexjordemødre mod tidl. 2. Det betyder bl.a., at du kun skal arbejde hver fjerde weekend. Sammen med dine flex-makkere, planlægger I selv jeres skema ud fra grundplan (se vedhæftet). Der skal altid være mindst 1 flexjordemoder på vagt, og flere hverdage vil I være 2. Du arbejder i gennemsnit max. 28 timer, men får løn for 37. Til gengæld kender du først din mødetid på din vagtdag mellem kl. 6.00 og 15.00. Du må max. kaldes til 12,25 timer.  Som flexjordemoder kan du kaldes til fødegang, jordemoderkons., akutklinik for gravide og svangre-barselsgang. Du vil få grundig oplæring til de forskellige funktioner. 

Hvem er vi?
Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi har i afdelingen en uformel tone, og et godt humør. Her er højt til loftet, og vi har brug for alle medarbejderes ideer og bidrag til at få skabt et super godt fødested.
Vi har kliniske jordemodersupervisorer døgnet rundt, og har et berigende samarbejde med afdelingens læger. Fødeafdelingen og barselsafdelingen (som har både jordemødre og sygeplejersker ansat) arbejder tæt sammen, og hjælper hinanden i travle vagter og ved sygdom. 

De store udsving i flowet på en fødeafdeling, samtidig med krav om 100 % tilstedeværelse af jordemoder på fødestuen stiller store krav til os om fleksibilitet. Derfor har vi valgt at have 4 flexjordemødre, så alle jordemødres trivsel styrkes, fordi vi undgår konstante forespørgsler om ekstravagter.  

Se ”lokalaftale om flexjordemoder” her
Se funktionsbeskrivelse flexjordemoder her
Se stillingsbeskrivelse jordemoder her

Personprofil
Vi forventer, at du
 • Er faglig dygtig og engageret, og er opdateret både teoretisk og praktisk
 • Vil være en del af en ”bidragskultur”, hvor det forventes, at alle bidrager til at skabe en god arbejdsplads og et godt fødested. Du er åben for nye ideer, og bidrager gerne med dine.
 • Er stabil og fleksibel. Du skal kunne trives med variation i arbejdet og at du ikke ved på forhånd, hvor du skal møde ind (fødegang, klinik eller barselsgang)
 • Kan arbejde selvstændigt, men samtidig med stor team ånd
 • Er positiv og imødekommende med et godt humør
 • Evner nærvær med parrene, og formår at styrke og støtte dem, uden ”at tage over”
 • Har dansk autorisation som jordemoder
 • Har IT-kompetencer på brugerniveau 
   
Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingerne og Regionshospitalet Gødstrup på www.regionshospitalet-goedstrup.dk eller ved at kontakte chefjordemoder Ann Fogsgaard tlf. 30351032 eller TR Liselotte Fredslund Andersen omkring flexaftalen 51503897.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”.
Vedhæft din ansøgning og dit CV (i pdf- eller Word-format).

Ansøgningsfrist: den 18. august 2022. 
Ansættelsessamtaler vil finde sted den 25. august 2022.

Læs Lines oplevelse af at være flexjordemoder:

Et billede, der indeholder tekst, person

Automatisk genereret beskrivelse

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Gødstrup
 • Kontaktperson
  Ann Fogsgaard
 • Adresse
  Hospitalsparken 15, 7400 Herning
 • Stillingstyper
  Jordemoder med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  36773
 • Quick-nr.
  432870
 • Indrykningsdato
  20-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  18-08-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Gødstrup
 • Adresse
  Hospitalsparken 15, 7400 Herning
 • Kontaktperson
  Ann Fogsgaard
 • Stillingstyper
  Jordemoder med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  36773
 • Quick-nr.
  432870
 • Indrykningsdato
  20-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  18-08-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Regionshospitalet Gødstrup – jordemoder (flexjordemoder) Kvindesygdomme og fødsler"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.