Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Overlæge med ansvar for udvikling af traumemodtagelse i akutafdelingens regi

 

Holbæk Akutafdeling søger en overlæge med ansvar udvikling af traumemodtagelsen i akutafdelingens regi. Vi søger en speciallæge i akutmedicin eller et andet relevant akutspeciale der ud over en varieret klinisk hverdag får særligt ansvar for udvikling af akutafdelingens interne traumemodtagelse.

Om det kliniske arbejde
Som akutmediciner på Holbæk Akutafdeling får du nogle handlemuligheder som akutlæge, som du ikke får mange andre steder (nogen steder?). Hos os, er det dig som akutmediciner, der tager beslutningerne, og som har behandlings- og visitationsret. Du har fx ansvaret for at modtage ”kørsel 1” patienter (med hjælp ”fra huset” om nødvendigt).
I vores sengeafsnit (Akut Diagnostisk Enhed) har du mulighed for at få mere erfaring i udredningen af intern medicinske problemstillinger fx patienten med "feber uden kendt årsag" eller andre ”Doctor House” problemstillinger.

Vi udvikler hele tiden vores behandlingstilbud og har fx indført brugen af ketamin som smertestillende, ultralydsvejledte nerveblok, og meget andet.

Vi har for nyligt fået installeret en CT scanner i Akutafdelingen med henblik en såkaldt ”direct-to-CT” protokol, hvor patienter med tidskritisk sygdom kan modtages direkte i CT scanneren.


Akutafdelingen er en selvstændig afdeling med cirka 80 sygeplejersker, 45 læger og 14 sekretærer ansat. Vi arbejder i teams i hverdagen og har ry for at have et rigtig godt kollegialt arbejdsmiljø.

Du kan læse om en helt almindelig arbejdsdag i Holbæk, i denne artikel fra Ugeskrift for Læger:

https://ugeskriftet.dk/nyhed/et-dogn-med-akutmediciner-han-har-flere-storre-lungeembolier

Derudover har afdelingen en stor kursusaktivitet indenfor akutmedicin, hvor afdelingens læger er undervisere og kursusledere for akutkurser for læger fra primært Region Sjælland og Region Hovedstaden.
Læs mere info om afdelingen: 
www.regionsjaelland.dk/hakut

Udvikling af modtagelsen af traumemodtagelsen i akutregi
Holbæk Sygehus har et velfungerende teamteam, hvor et stort, multidisciplinært team modtager svært tilskadekomne patienter under ledelse af anæstesiafdelingen. Aktivering af ”det store traumeteam” foregår efter de interregionale retningslinjer for scoring af traumepatienter.
Mange af patienterne er heldigvis ikke kommet alvorligt til skade selvom de ”har point nok” i scoren til at udløse et traumekald. En del af disse patienter vil med fordel kunne håndteres intern på akutafdelingen, i et mindre traumemodtagelses set-up. På den måde kan de få gavn af den systematiske faglige gennemgang i ”traumetænkningen” uden aktiveringen af speciallæger fra hele huset. Det er et princip man fx kender fra sygehuse i udlandet.

Overlægens opgave bliver at udvikle dette koncept for modtagelse af de letteste traume-patienter i akutafdelingens interne regi. Udviklingsarbejdet vil indebære at etablere arbejdsgange i samarbejde med hospitalets andre afdelinger og at gennemføre uddannelse af akutafdelingens læger. Derudover er der behov for en løbende kvalitetssikring af initiativet.

 

Om dig

Vi forventer at du er speciallæge i akutmedicin, anæstesiologi eller et kirurgisk speciale. Du skal have gode organisatoriske evner og have erfaring med modtagelsen af traumepatienter.
Ved relevante ansøgninger vil vi forsøge at søge om dispensation for 5 års reglen, hvis det er nødvendigt.
Vi kan tilbyde relevant efteruddannelse indenfor akutmedicin, sådan at du kan få suplleret dine kompetencer løbende.


Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat som overlæge. Du forventes at kunne gå som bagvagt efter individuel introduktion og oplæring. Aktuelt er bagvagter i tilstedeværelse indtil kl 23 på hverdage og derefter i beredskabsvagt fra hjemmet. Det planlægges at bagvagter skal være i tilkald fra vagtværelse på sigt. Du kommer til at se COVID-patienter også, så det skal du også være indstillet på.


Måske interesseret?
Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Cheflæge Peter Hallas på phaa@regionsjaelland.dk /telefon 30 95 95 21

Obs. Vi vurderer løbende ansøgningerne

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Kontaktperson
  Peter Hallas
  phaa@regionsjaelland.dk
  47321496
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge, Afdelingslæge, Leder
 • Speciale
  Akutmedicin & Anæstesiologi & Kirurgi & Ortopædisk kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  019613
 • Quick-nr.
  435874
 • Indrykningsdato
  29-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  29-09-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
 • Kontaktperson
  Peter Hallas
  phaa@regionsjaelland.dk
  47321496
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge & Afdelingslæge & Leder
 • Speciale
  Akutmedicin & Anæstesiologi & Kirurgi & Ortopædisk kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  019613
 • Quick-nr.
  435874
 • Indrykningsdato
  29-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  29-09-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.