Region Midtjylland

RehabiliteringsCenter for muskelsvind

Afdelingsleder i Vest

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) søger en ny afdelingsleder til konsulentenheden Vest i Aarhus. Du bliver personaleansvarlig for 15 højt specialiserede fagprofessionelle konsulenter, der brænder for at gøre en stor forskel for mennesker med muskelsvind og ALS. Du får din daglige gang i et multidisciplinært, levende og dynamisk hus, hvor stemningen er præget af høj faglighed, stærkt samarbejde og godt kollegaskab.

 

Om RCFM
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) er en selvejende institution, der varetager højtspecialiseret rehabilitering af personer med muskelsvind og Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) i tæt samarbejde med de regionale neurologiske og pædiatriske hospitalsafdelinger og kommunerne. RCFM møder brugerne og deres pårørende i deres eget hjem, på kurser og ambulant. Vi har vores hovedkontor- og afdeling i Aarhus og en afdeling i Høje Taastrup på Sjælland. Samlet set er der ansat ca. 40 medarbejdere, som udgøres af læger, ergo- og fysioterapeuter, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og koordinatorer. RCFMs kernevision er at være et højt specialiseret hospital, der naturligt inddrages i rehabilitering, udvikling og forskning inden for neuromuskulære sygdomme både nationalt og internationalt.

 

De vigtigste opgaver for afdelingslederen i Vest

 • Sikre en velfungerende ledelse af personale og drift i Vest med fokus på trivsel, arbejdsglæde og relevant opgave- og ressourceprioritering.
 • Være tilgængelig for sparring (herunder ifm. visitationsmøder) og bistå konsulenterne med at prioritere og planlægge deres opgaver med lydhørhed og forståelse for diversiteten i konsulentgruppen både fagligt og personligt.
 • Understøtte og udvikle den brugerinddragende og tværfaglige forståelsesramme med afsæt i et rehabiliteringsperspektiv.
 • Agere bindeled mellem direktørniveau og drift og formidle både opadtil og nedadtil ved behov, samt sætte retning for driften og stå mål for de gældende ledelsesbeslutninger.
 • Afholde MUS, trivsels- og sygefraværssamtaler samt sikre kompetenceudvikling af medarbejdere, rekruttering og onboarding.
 • Bidrage til ledelsessamarbejdet med de øvrige tre mellemledere.
 • Deltage i patientkonferencer sammen med konsulenterne med fokus på styrkelse og videreudvikling af samarbejdet med hospitalsafdelinger.
 • Sikre et fortsat godt samarbejde med Muskelsvindfonden, kommuner og regioner/hospitaler, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt andre eksterne parter.
 • Planlægge og facilitere faglige dage og undervisning med fokus på tværfaglig og organisatorisk udvikling i samarbejde med afdelingslederen i Øst.
 • Indgå i ledelse af kursusfunktionen i RCFM målrettet RCFMs brugere.

Foruden de foruddefinerede opgaver vil der være mulighed for at få indflydelse på en række ansvarsområder med afsæt i din faglige baggrund, erfaring og eventuelle ønsker.

 

Din profil

Vi lægger vægt på, at du har gode erfaringer med personaleledelse og drift. Det er ikke et krav, at du er fagligt specialiseret indenfor neuromuskulære sygdomme, men det er vigtigt, at du har lyst til at tilegne dig viden på området. Erfaring med rehabilitering, tværfaglighed og bruger/patientinddragelse vil være en stor fordel.

Din uddannelsesbaggrund er sundheds- eller socialfaglig – fx ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver eller psykolog – og meget gerne med en overbygning i ledelse.

Du har gerne erfaring med sundhedsfaglig dokumentation og indsigt i komplekse forhold i sundhedsverdenen, ligesom du kan sætte dig ind i den gældende lovgivning og de rammer, der gælder for et § 79 hospital foruden anden relevant lovgivning på området.

 

Vigtige kompetencer:

Tillidsbaseret og reflekteret: Du er garant for en tillidsbaseret og inddragende ledelsesstil med naturlig respekt for konsulenternes respektive fagligheder. Du er opmærksom på at tage ansvar ved behov og samtidig udvise tilbageholdenhed, når der er behov for, at andre byder ind. Du er bevidst om egne styrker og udviklingsområder og har et ønske om at udvikle dig som leder i en spændende og dynamisk organisation.

Lydhør og retningsanvisende: Du kan på baggrund af overblik, koordinering og medinddragelse skabe gode rammer for konsulenternes selvtilrettelæggelse, faglige udvikling og trivsel, og du er lydhør og interesseret i det, der rører sig i driften. Du kan samtidig argumentere fagligt for ledelsesbeslutninger og sikre følgeskab med afsæt i rettidig information, faglige begrundelser og ledelsesmæssig integritet.

Omsorgsfuld, empatisk og professionel: Du er omsorgsfuld og nærværende og har forståelse for den virkelighed, konsulenterne møder hos brugerne, hvilket forudsætter empati og menneskeforståelse. Samtidig kan du være det rolige anker, der kan løfte blikket fra de enkelte sager og sikre en professionel og balanceret drift iht. RCFMs formål, driftsoverenskomst og vedtægter.

Stærke kommunikations- og samarbejdsevner: Du har stærke kommunikationsevner i både skrift og tale og kan være ansigtet udadtil i netværksmæssige sammenhænge. Du trives desuden godt med rollen som både facilitator og formidler i diverse kursussammenhænge. Du vægter samarbejde højt på alle niveauer i organisationen. 

 

Du kan læse mere om RCFM, opgaverne og profilen i det udvidede stillings- og profilmateriale og søge stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

 

Ansøgningsfrist: mandag den 28. november 2022

 

For yderligere information om stillingerne kontakt: Mia Fruergaard, partner i MUUSMANN, tlf. 21 29 70 79 eller direktør og cheflæge i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Heidi Aagaard, tlf: 22 65 24 00.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  RehabiliteringsCenter for Muskelsvind - Aarhus
 • Kontaktperson
  Mia Fruergaard
 • Stillingstyper
  Ledende psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Quick-nr.
  439938
 • Indrykningsdato
  10-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  28-11-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  RehabiliteringsCenter for Muskelsvind - Aarhus
 • Kontaktperson
  Mia Fruergaard
 • Stillingstyper
  Ledende psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Quick-nr.
  439938
 • Indrykningsdato
  10-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  28-11-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.