Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Vil du være med til at skabe vores nye og udbyggede vagtcentral på Rigshospitalet?

Juliane Marie Centret

Vi søger en entusiastisk jordemoder med flair for tal og opgaveløsning og som besidder en god portion pædagogiske evner og forhandlingsteknisk talent. Har du lyst til at udfordres med eller har du allerede erfaring med skemalægning og overenskomster? Er du god til at få enderne til at nå hinanden? Så kunne det være dig, vi mangler i vores klinik.

Vi skal udvide og styrke vores vagtcentral på Rigshospitalet og søger i den forbindelse 2 jordemødre, der er interesserede i en delestilling mellem klinisk arbejde og kontorarbejde i vagtcentralen.

Vagtcentralen vil fremadrettet bestå af 3-4 jordemødre i tæt teamsamarbejde.

Stillingerne er på 32-37 timer pr. uge, ligeligt fordelt mellem de 2 funktioner i delestillingen.

Vi ønsker at styrke vores vagtcentral, da vi er overbeviste om, at det har stor betydning for medarbejdertrivsel, balance mellem arbejde og fritid, den daglige drift og sikring af høj kvalitet på føde-/svangre-/konsultationsområdet på Rigshospitalet.

Vagtcentralen skal bemandes alle hverdage fra 7-16. Dele af arbejdet kan varetages hjemmefra, mens andre opgaver forventes løst ved fysisk fremmøde. Den kliniske del af arbejdet vil typisk planlægges til weekender, aften og nat, fordelt efter ansættelsesnorm.

Vagtcentralen vil være i tæt dagligt samarbejde med afdelingsledelse og afdelingsjordemødre. De helt centrale samarbejdspartnere for vagtcentralen er dog vores jordemødre, SOSU-assistenter og sygeplejersker i afdelingen. Det er disse medarbejdere I har det helt afgørende samarbejde med.

Vagtcentralen skal understøtte:

 • Mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse for den enkelte, der understøtter både medarbejderens og organisationens behov
 • At vagtberedskabet er dækket bedst muligt, svarende til afdelingens behov alle ugens dage
 • At medarbejdernes forskellige evner og kompetencer fordeles bedst muligt

Vagtcentralens opgaver:

 • Vagtskema for jordemødre, SOSU-assistenter og sygeplejersker
 • Indskrivning af skema i den daglige fremmødeplan (Google sheets)
 • Ferie- og helligdagsplaner
 • Håndtering af vagtbyt, akut dækning af vagter ved sygdom eller travlhed samt langtidsplanlægning ved længerevarende fravær og tilbagevenden til afdelingen efter fravær
 • Registrere sygefravær
 • Lønkørsel
 • Barselsaftaler
 • HR-relaterede opgaver

Den vagtbærende del af stillingen:
Du skal være indstillet på at varetage jordemoderfunktioner på fødeområdet, der matcher de kvalifikationer du kommer med, herunder også medansvar for jordemoderstuderende. Du vil arbejde i skiftende vagter og have vagter i weekender.

Vi søger en jordemoder der:

 • Evner samtalen og diplomatiets kunst
 • Kan overskue mange opgaver simultant
 • Kan prioritere sin tid afhængig af opgavernes vigtighed
 • Har interesse og evner for at arbejde med løn og arbejdstidsregler
 • Kan lide at løse opgaver af ”suduko-lignende” karakter
 • Kan arbejde struktureret og er god til at skabe overblik
 • Kan udvise omsorg overfor den enkelte kollega, men også formår at være tydelig og retfærdig i forhold til den samlede vagtplanlægning
 • Har ansvarsfølelse for den samlede opgave, herunder også opmærksomhed på det samlede driftshensyn samt økonomi
 • Kan arbejde med IT på basisniveau

Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel
Rigshospitalet varetager 25 % af Region Hovedstadens fødsler, hvilket svarer til ca. 5.500 fødsler om året. Udover ukomplicerede fødsler varetager vi behandling, rådgivning, pleje og fødselsbetjening af en række højtspecialiserede funktioner, herunder diabetes, hjertesygdom, immuniserede samt ekstremt for tidlig fødte. Vi har samtidig fokus på at bevare og styrke den normale fødsel. Fødegangen er bemandet med  afdelingsjordemoder i alle vagter.

Vi prioriterer det sammenhængende forløb for kvinderne og deres familier højt og ser graviditet, fødsel og barsel som en helhed. Afdelingen har forsknings- og uddannelsesmæssige forpligtigelser og ikke mindst stor interesse. Fødeafdelingen er organisatorisk opdelt i en føde- og akutmodtagelse, et igangsættelsesafsnit, ni fødestuer og en in-house fødeklinik, samt 10 svangresenge og daglige konsultationer af både normale gravide samt specialkonsultationer.
Vi er en del af Region Hovedstadens hjemmefødselsordning.
Vi har et tæt samarbejde med Neonatalklinikken og øvrige samarbejdende afdelinger på Rigshospitalet.

På sigt bliver vi en del af Mary Elizabeths Hospital – Riget for børn, unge og gravide .Læs mere om visionerne for Mary Elizabeths Hospital på rigshospitalet.dk/maryelizabethshospital

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Ansøgningsfrist torsdag d. 15.12.22.

Samtaler vil finde sted den 21.12.22. 

Søg stillingen via linket.

Yderligere information om stillingen fås hos
Vicechefjordemoder Marie Juhl Jørgensen, tlf.: 35 45 85 14 eller
Chefjordemoder Trine Lind , Tlf. 35 45 05 04 eller
eksisterende vagtcentral Charlotte Elklit/Ida Præst 51 55 79 97/21 29 45 30.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Trine Lind
  Trine.Lind@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  245669
 • Quick-nr.
  440568
 • Indrykningsdato
  23-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  15-12-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Trine Lind
  Trine.Lind@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  245669
 • Quick-nr.
  440568
 • Indrykningsdato
  23-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  15-12-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Vil du være med til at skabe vores nye og udbyggede vagtcentral på Rigshospitalet?"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.