Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Certificeret brystkirurg

 

Sjællands Universitetshospital Roskilde leder efter en brystkirurg med passion og lyst til at medudvikle et innovativt fagområde med en klar vision

 

 

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, søger en certificeret brystkirurg (afdelingslæge eller overlæge afhængigt af faglige kompetencer), der vil styrke vores visionære - og motiverede brystkirurgiske team fra d. 01.06.2023 eller efter aftale.   

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling

Det bryst- og plastikkirurgiske afsnit er placeret fysisk samlet, og fungerer i dagligdagen som en samlet enhed på matriklen på SUH, Roskilde. Afdelingen er inde i en rivende udvikling med henblik på at skabe et Brystkirurgisk Center af international standard, der inkluderer og tager hånd om et samlet setup for alle aspekter af brystkræftbehandlingen i et strømlinet forløb fra diagnosetidspunkt til færdigbehandling med/uden brystrekonstruktion.

Onkoplastistiske teknikker og de nyeste metoder inden for primær - og sekundær brystrekonstruktion foranstaltet i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem bryst- og plastikkirurger, synes vi, giver det bedste behandlingstilbud for brystkræftpatienterne. Den daglige arbejdstilrettelæggelse er organiseret således, at man som kirurg kan få afsat tid i operationsprogrammet til at udføre indgreb med onkoplastik, når dette skønnes indiceret - evt. med supervisor/sparringspartner, hvis lægen har brug for dette.

Vores afdeling består af 31 læger og i alt er vi mere end 90 medarbejdere, der er sammen om at løfte denne opgave. Vi har aktuelt 1 læge i certificeringsforløb, og vi prioriterer uddannelse højt.

Afdelingen kører 29 centrale - og ambulante operationsstuer ugentligt. Vi er derudover et af Danmarks største brystkirurgiske centre. Afdelingen har ansat nationale - og internationale eksperter inden for onkoplastisk mammakirurgi, hvilket er afdelingens kliniske - og videnskabelige hovedfokus. Den daglige arbejdstilrettelæggelse er organiseret således, at der altid kan planlægges tid i operationsprogrammet til at udføre onkoplastikker hos den enkelte læge efter behov, når dette skønnes indiceret.

Derudover er to fastansatte forskningsmedarbejdere i gang med at implementere et BREAST-Q baseret klinisk opfølgningsprogram, der skal monitorere vores kliniske - og kosmetiske outcomes og bidrage til patientens behandlingskvalitet.

I vores afdeling er der et meget nært og godt samarbejde mellem det brystkirurgiske og det plastikkirurgiske speciale. Vores hovedformål er, at alle vores patienter får en individuel behandlingsplan med information om alle rekonstruktive behandlingsmuligheder. Forløbene initieres med et BREAST-Q baseline-assessment inden vi starter det første kirurgiske indgreb og monitoreres løbende, for at følge patientens tilfredshed med operationsresultat og efter behov tilbyde patienten mulighed for en lægefaglig vurdering, om der er indikation for yderligere korrektion.

Afdelingen er ansvarlig for den overordnede tværfaglige forløbsledelse for brystkræft på Sjællands Universitetshospital, og der er fokus på og etableret meget klare ansvars- og forløbsgange for patientens vej gennem hele behandlingsforløbet.

Vores vision er også at skabe et forskningsområde inden for brystkirurgien, der vil være på højt internationalt niveau, inden for de næste år. Vi har i denne henseende fuld støtte fra Regionen.

Ved hjælp af vores højt kvalificerede nyansatte medarbejdere og en lang samarbejdshistorie opretholder vi et tæt klinisk og videnskabeligt kontakt til to af de førende brystkirurgiske centre på Oxford Universitet og Heidelberg Universitet. Dette medfører bl.a. mulighed for internationale undervisnings- og forskningsmøder som faglig inspiration til vores daglige arbejde.

Et hold af meget erfarne og dygtige brystkirurgiske sygeplejerske støtter vores daglige arbejde og bidrager til en høj behandlingskvalitet.

Fordele hvis du vælger Sjællands Universitetshospital:

 • Der vil være mulighed for oplæring/sparring inden for onkoplastisk mammakirurgi med mulighed for supervision fra nationale - og internationale eksperter.

 

 • Afdelingen og Sjællands Universitetshospital støtter alle forskningsinitiativer.

 

 

 • Du vil være en del af Danmarks mest innovative, progressive og spændende bryst- og plastikkirurgiske fagområde.

 

 • Afdelingen er kendt for et meget godt arbejdsmiljø.

 

 

 • Nærhed til kulturmetropolen København (fra Roskilde station, der ligger umiddelbart ved siden SUH, Roskilde, er der 23 min togkørsel til Københavns Hovedbanegård).

 

 • Afdelingen flyttes i 2025 til det nye supersygehus i Køge.

Ansøgning

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og SUH anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Dette gælder også for afdelingslæge stillinger. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

Læs mere om byggeprojektet i Køge her

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Shideh Zahed
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2023
 • Regionens jobnr.
  024107
 • Quick-nr.
  444180
 • Indrykningsdato
  02-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  02-03-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Shideh Zahed
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2023
 • Regionens jobnr.
  024107
 • Quick-nr.
  444180
 • Indrykningsdato
  02-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  02-03-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.