Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Vi søger 1 fast stilling til svangreafdelingen samt 2 delestillinger mellem svangre og fødeafdelingen på Rigshospitalet

Juliane Marie Centret
Afdelingen for graviditet, fødsel og barsel

Rigshospitalet varetager 25 % af Region Hovedstadens fødsler, hvilket svarer til ca. 5500 fødsler om året. Udover vores andel af ukomplicerede fødsler, varetager Rigshospitalet en række højtspecialiserede funktioner, herunder gravide med diabetes, gravide med hjertesygdom, blodtype immuniserede samt fødsler af meget for tidligt fødte børn. Organisatorisk er fødeområdet opdelt i svangreafdeling, akutmodtagelse, igangsættelsesafdeling, højt specialiseret fødeafdeling, inhouse, fødeklinik med 2 fødestuer i hjemlige rammer, samt hjemmefødsler som en del af den fælles regionale hjemmefødselsordning.

Afdelingen har forsknings- og uddannelsesmæssige forpligtigelser og interesse.

Vi søger 1 jordemoder med primær ansættelse på svangreafdelingen 32/37 t. pr uge samt 2 jordemødre på 32-37 timer/ uge til delestillinger mellem svangre og fødegangen.

Svangreafdelingen er normeret til ti indlagte gravide, samt varierende antal gravide tilknyttet telemedicin. Hjemmemonitorering - Telemedicin

Svangreafdelingen er et højt specialiseret afsnit, hvor vi behandler patienter fra hele Danmark og Norden. De gravide er primært indlagt på grund af truende for tidlig fødsel, PPROM, maternel sygdom og/eller sygdom hos fosteret. Vi varetager behandling af patienter før og efter tidlige føtalmedicinske indgreb, samt andre ambulante behandlinger.

I svangreafdelingen er ansat jordemødre og en sygeplejerske, vi vægter det tværfaglige samarbejde højt både internt i Afdeling for graviditet, fødsel og barsel samt med andre afdelinger på Rigshospitalet, herunder neonatalafdelingen.

En kombineret stilling mellem svangre og fødegang:
I kombineret ansættelse arbejder du i skiftende vagter og varetager pleje og behandling af ambulante, indlagte og gravide tilknyttet telemedicin, dele af dine vagter vil være tilknyttet fødegangen med varetagelse af fødsler og fødegangsarbejde. Vagttilrettelæggelsen af kombinationsstillingen foregår i tæt samarbejde med vores vagtcentral.

Fødegangen på Rigshospitalet varetager både de helt normale fødselsforløb samt de obstetrisk og somatisk komplicerede forløb.  

Vi kan tilbyde:

 • Medindflydelse på eget skema
 • Mulighed for normreduktion ved fuldtidsansættelse
 • Mulighed for at arbejde hver 3. weekend
 • Tværfaglig obstetrisk træning
 • Ugentlig fagligt forum med undervisning
 • Daglig Tea-time på fødegangen med et fagligt eller kollegialt fokus
 • En frivillig engageret personaleforening med attraktive sociale arrangementer
 • Undervisning i suturering for nyuddannede, ved fødegangsansættelse

Vi søger jordemødre der har:

 • Interesse for og gerne kendskab til svangreområdet
 • Lyst til at kombinere svangre- og fødegangsarbejde, ved delestilling
 • Interesse for komplicerede graviditeter og fødsler
 • Lyst til at være med til at sikre et fagligt højt niveau
 • Evne til at bevare overblikket og ikke er bange for at tage ansvar
 • Lyst til at arbejde tværfagligt og bidrage til en positiv arbejdskultur og godt kollegialt sammenhold
 • Gode kommunikative evner både med indlagte, deres familier og kolleger
 • Lyst til at arbejde i en til tider travl afdeling
 • Lyst til at blive en del af en fantastisk engageret og dygtig medarbejdergruppe

Hvis du er nyuddannet vil du blive inviteret med i relevante dele af vores introduktionsprogram, grønhjerteprogrammet.

Nedenfor kan du opleve vores afdeling på en Podcast:

https://soundcloud.com/user-628102946/velkomsttilnyejdm/s-wsbgUaQG1uf 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Ansøgningsfrist den 12/6-23.

Samtaler d 14/6-23.

Søg stillingerne via linket.

Du kan få yderligere information om stillingen hos vicechefjordemoder Marie Juhl Jørgensen, tlf. 35 45 85 14, mail: Marie.elisabeth.juhl.joergensen01regionh.dk

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Marie Elisabeth Juhl Jørgensen
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  249650
 • Quick-nr.
  449357
 • Indrykningsdato
  19-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Marie Elisabeth Juhl Jørgensen
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  249650
 • Quick-nr.
  449357
 • Indrykningsdato
  19-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.