Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Speciallæge søges til Center for Funktionelle Lidelser i Køge

 

Vi søger en overlæge/afdelingslæge til Center for Funktionelle Lidelser (CFL) med interesse eller erfaring i udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser og helbredsangst.

Stillingen er planlagt til 37 timer pr. uge og ønskes besat fra den 1. februar 2024, men er fleksible ift. opstartstidspunkt.

Behandlingen foregår på Sjællands Universitetshospital, Køge, Lykkebækvej 12, 2. sal, hvor CFL er det regionale ambulante behandlingstilbud til voksne i alderen 18 år og opefter.

Vores målgruppe er patienter med svære funktionelle lidelser og helbredsangst, dvs. tilstande med fysiske symptomer, der ikke kan forklares tilstrækkeligt af en anden fysisk eller psykisk sygdom, med varighed af min. 6 måneder, og hvor funktionsevne og livskvalitet er væsentligt nedsat. Vi får henvist patienter fra praktiserende læger og speciallæger indenfor psykiatrien og somatiske specialer.

Patienterne er grundigt udredt inden de visiteres til behandling i CFL. Behandlingen er tværfaglig, idet læger, psykologer, psykomotoriske terapeuter og socialrådgiver alle deltager samtidigt i behandlingen. Behandlingen foregår både individuelt og i gruppe. Du vil som læge skulle stå for patientforløb med udredning, medikamentel behandling og afslutning samt patientundervisning i gruppe. Vi har løbende monofaglig sparring og tværfaglig supervision.

Der er også mulighed for efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi, supervision og deltagelse i psykologisk behandling både individuelt og i gruppe.

Vi har tæt samarbejde med somatiske specialer, almen praksis og kommuner med fokus på tilrettelæggelse sammen med patienten af komplicerede patientforløb på tværs af specialer/sektorer.

Kvalitetssikring og forskning er en naturlig del af vores arbejde, så forskningserfaring vil være en fordel, men er ikke et krav.

Center for Funktionelle Lidelser hører under Neurologisk Afdeling, SUH. CFL er normeret til 4 læger (inkl. en ledende overlæge), 4 psykologer, 3 psykomotoriske terapeuter, 1 oversygeplejerske, 0,2 socialrådgiver samt 1,5 lægesekretærer og behandler ca. 400 patienter om året.

Vi arbejder ud fra en bio-psyko-social sygdomsforståelse. Du vil komme til at indgå i et team med høj faglighed og solid erfaring inden for området. Vi arbejder visionært og udviklingsorienteret og holder vores viden opdateret gennem bl.a. deltagelse i såvel nationale som internationale konferencer, møder og kurser. Alle medarbejdere forventes at videreuddanne sig på 10 efteruddannelsesdage om året, og viden deles gennem intern og ekstern undervisning.

Dine kvalifikationer

 • Speciallæge i psykiatri, almen medicin, socialmedicin, neurologi, gastromedicin, reumatologi eller tilsvarende.
 • Erfaring med eller interesse for behandling af funktionelle lidelser
 • Gerne erfaring med behandling af kroniske smerter og træthed, eller funktionelle kramper og lammelser
 • Interesse for tværfagligt/tværsektorielt samarbejde
 • Undervisningserfaring og/eller interesse deri
 • Interesse for forskning og udvikling af klinisk praksis
 • Gode samarbejdsevner
 • Evne til at arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • Være udviklingsorienteret med lyst og engagement i forhold til at udvikle arbejdsfeltet indenfor området for funktionelle lidelser

Vi tilbyder dig

 • En spændende og inspirerende arbejdsplads, hvor arbejdsmiljø, humor, godt kollegialt samarbejde og tværfaglighed prioriteres højt
 • Erfarne og fagligt højt kvalificerede kolleger
 • Supervision/faglig sparring, både fagspecifikt og tværfagligt
 • Undervisning med såvel interne som eksterne undervisere
 • Mulighed for deltagelse i og udvikling af forskningsprojekter
 • Gode fysiske rammer

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Kontaktperson
  Mathias Skjernov
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge, Afdelingslæge
 • Speciale
  Almen medicin & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Reumatologi & Neurologi & Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  029567
 • Quick-nr.
  453823
 • Indrykningsdato
  15-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-10-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Kontaktperson
  Mathias Skjernov
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge & Afdelingslæge
 • Speciale
  Almen medicin & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Reumatologi & Neurologi & Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  029567
 • Quick-nr.
  453823
 • Indrykningsdato
  15-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-10-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.