Region Sjælland

Region Sjælland

Smedegade 16, 4000 Roskilde

Sygeplejerske til Bakkehuset, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde

Sygeplejerske til Bakkehuset.

Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i Bakkehuset er en stilling som sygeplejerske ledig pr. 1. marts 2024. Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

Kompetencer som sygeplejerske

 • Autorisation som sygeplejerske
 • Bred klinisk erfaring indenfor feltet
 • Gerne specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje eller psykiatrisk erfaring
 • Erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien vægtes højt
 • Fagligt engagement, personlig balance og imødekommenhed
 • Gode samarbejdsevner og kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde

Bakkehuset

Bakkehuset startede som et satspuljeprojekt i 2019. Projektet er blevet permanent gjort ved udgangen af 2021.

Enheden er bemandet af medarbejdere med børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring, socialpædagogisk erfaring samt kommunale sagsbehandlere. Enhedens tilbud er tilgængeligt i dag- og aftentiden alle ugens syv dage. På hverdage 08.00-22.00 og 10.00-22 i weekender.

Der arbejdes hver 4. weekend og lukket på alle helligdage.

Hensigten er at styrke den tværsektorielle indsats for børn, unge og deres forældre/netværk, når der ikke umiddelbart er behov for en indlæggelse. Enheden kan afdække barnets/den unges samlede situation med henblik på at skabe den mest relevante indsats i et koordineret forløb med eventuelt igangværende handleplaner i kommunen/psykiatrien/almen praksis. Familien /barnet /den unge sendes direkte ned fra PAM.

BAKKEHUSET omfatter

 • Arbejde med forløbsprogrammer
 • Udgående funktioner
 • Særlig indsats for selvskade og spiseforstyrrelser
 • Fremskudt funktion
 • Mere fremskudt funktion 

Opgaverne i Bakkehuset varierer i de enkelte patientforløb og indebærer direkte patientkontakt samt kontakt med familier og netværk. Det kan være kontakt og rådgivning til for eksempel opholdssteder, kommuner m.m.

Eksempler på arbejdsopgaver

 • Anvende pædagogisk viden med udgangspunkt i målgruppen
 • Miljøterapeutiske opgaver i forbindelse med undersøgelse og behandling
 • Udføre pædagogiske opgaver, beskrive og dokumentere disse såvel mundtligt som skriftligt
 • Netværksmøder og samarbejdsmøder med kommunalt regi
 • Akutte samtaler med familier/børn og unge som kommer direkte fra psykiatrisk skadestue, PAM
 • Selvmordsrisikovurderinger/screeninger
 • Rådgivning og vejledning til familier og øvrigt netværk
 • Samtaler med børn og unge
 • Forældresamtaler
 • Psykoedukation
 • Støtte, råd og vejledning
 • Miljøobservationer i patienternes primære miljø
 • Hjemmebesøg
 • mere fremskudt funktion i 6 af regionens kommuner. 

Indsatsen i Bakkehuset tager udgangspunkt i et mentaliseringsbaseret netværkstilgang, hvor vi vil arbejde på at styrke integrationen af indsatsen i forhold til komplicerede sager, hvor der både er psykiatriske og sociale problemstillinger.

Medarbejdere i Bakkehuset kan, alt efter behov, foretage hjemmebesøg, besøg på anbringelsessteder, telefonopringninger, videomøder, skriftlige orienteringer eller afholde tværsektorielle møder, hvor det aktuelle overblik drøftes og koordineres med hjemkommune eller andre relevante parter. Læs mere om Bakkehuset her.

Vi tilbyder dig

 • En spændende stilling hvor du er med til at udvikle og få erfaringer med en tværsektoriel indsats for børn og unge i den akutte og subakutte fase
 • En dynamisk og engageret arbejdsplads, hvor vi gør det der skal til, og gerne tager et ekstra skridt for børnene, de unge og deres familier, så de oplever sig hjulpet videre i deres forløb
 • Tværfagligt samarbejde
 • I høj grad selvstændigt arbejde
 • Tæt samarbejde mellem faggrupper i Bakkehuset

Der er løbende refleksion og sparring ved de enkelte sager medarbejderen indgår i.      

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Poul Erik Ravnsmed, 29 27 12 66 eller oversygeplejerske i Bakkehuset, Pernille K. Lindgren, 51 90 88 17.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse. Ansøgning fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

 

Ansøgningsfrist: 2. januar 2024

Ansættelsessamtaler:  5.januar 2024

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”.

 

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 8 kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

 

 

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Pernille Lindgren
 • Adresse
  Smedegade 16, 4000 Roskilde
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2023
 • Regionens jobnr.
  030745
 • Quick-nr.
  457053
 • Indrykningsdato
  07-12-2023
 • Ansøgningsfrist
  02-01-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Smedegade 16, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Pernille Lindgren
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2023
 • Regionens jobnr.
  030745
 • Quick-nr.
  457053
 • Indrykningsdato
  07-12-2023
 • Ansøgningsfrist
  02-01-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.