Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Jordemødre til Fødegangen, NOH

Bliv en del af NOH’s jordemoderfællesskab.
En fødeafdeling med høj faglighed, et stærkt fællesskab og med fokus på kontinuitet.

Vi søger:
Jordemødre til et antal faste stillinger og vikariater fra den 1. juli 2024 eller efter aftale.
Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital – Hillerød varetager ca. 3900 fødsler årligt.
Vores ideelle størrelse giver gode muligheder for kontinuitet og nærvær i arbejdet med vores gravide, fødende og barslende.
Vi søger jordemødre til fødegangen med mulighed for en kombination til andre funktionen.

Vi kan tilbyde arbejde indenfor følgende områder:

 • Akut Modtagelse for Gravide, der drager omsorg for både de akutte og indlagte gravide
 • Særlig funktion på Akut Modtagelse for Gravide, som varetager forløbet for de gravide hvis fødsel skal igangsættes
 • En fødeafdeling som modtager de fødende direkte, så vurdering og plan fra start lægges af jordemødre på fødegangen
 • Udekørende funktion som varetager hjemmebesøg hos alle kvinder, der har født ambulant eller hjemme.
 • En barselsjordemoderfunktion, hvor et team af jordemødre varetager efterfødselskonsultation med de nybagte forældre, samt efterfødselssamtaler
 • Den regionale hjemmefødselsordning
 • Sectioteam - et fast team af jordemødre, der i samarbejde med læger og sygeplejersker varetager de elektive sectioer
 • Jordemoderkonsultationer fordelt fire forskellige steder i vores optagerområde

Variationen i arbejdsopgaverne som jordemoder er et tilbud til alle jordemødre på Hillerød fødeafdeling. At kombinere arbejdet på fødegangen med andre funktioner ved vi kan være med til at skabe et bæredygtigt arbejdsliv . Netop derfor gør vi os meget umage med at skabe denne ramme.

Hos os vil du blive en del af en afdeling der lægger stor vægt på:

 • TRIVSEL
 • MEDINDFLYDELSE
 • FORUDSIGELIGHED
 • ENGAGEMENT

Det gode arbejdsmiljø på NOH handler også om:

 • At vi har fokus på at få arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed med fokus på fleksible løsninger, som tilpasses den enkeltes behov
 • At der er plads til individualitet
 • At vi prioriterer faglig udvikling og vedligeholde af kompetencer

Derfor tilbyder vi bl.a.

 • Supervision til nyuddannede og andre grupper som løfter særlige funktioner
 • Mentorordning til nyuddannede jordemødre
 • Fuldtidsansættelse med mulighed for afspadsering af tillæg
 • Mulighed for at arbejde hver 3. weekend. I  8 eller 12 timers team hvor man selv tilrettelægger sine arbejdsweekender
 • Et vagtteam som sikrer dækning af vagtberedskabet 24-7, som er behjælpelig med medarbejderens skemamæssige ønsker m.v.
 • Tværfaglig obstetrisk færdighedstræning

Vi er en social arbejdsplads hvor jordemødre, assistenter og læger altid er klar på sociale arrangementer bl.a. gennem personaleforening.

Kvalifikationer:
Nordisk autorisation som jordemoder.

Ansøgningsfrist:
Onsdag den 13. marts 2024.
Samtalerne forventes afholdt mandag den 18. marts 2024.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til vicechefjordemoder Susanne Nedergaard Mikkelsen, tlf. 48 29 64 63 eller vicechefjordemoder Britt Strøm Johansen, tlf. 48 29 58 59.

 

 

 

Dine løn- og ansættelsesvilkår Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden, opfylde kravet til sprogkompetencer* i dansk. *Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med minimum følgende karakterer: • mundtlig kommunikation med karakteren 10 • læseforståelse med karakteren 7 • skriftlig fremstilling med karakteren 7

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Kontaktperson
  Louise Rosenius
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  254381
 • Quick-nr.
  459401
 • Indrykningsdato
  05-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  13-03-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Kontaktperson
  Louise Rosenius
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  254381
 • Quick-nr.
  459401
 • Indrykningsdato
  05-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  13-03-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.