Region Sjælland

Region Sjælland

Ny Østergade 16, 4000 Roskilde

Overlæge/afdelingslæge til Palliativ Enhed med primær funktion ved Specialiseret Palliativt team Roskilde SUH.

 

 

Overlæge/afdelingslæge til Palliativ Enhed med primær funktion ved Specialiseret Palliativt team Roskilde SUH.

Palliativ Enhed Sjællands Universitetshospital søger 1 Overlæge/afdelingslæge med primær funktion i Palliativt Team Roskilde

Palliativ Enhed består af dels et sengeafsnit i Næstved med 10 senge og dels af fem ambulante teams omkring i regionen, ligesom enheden har lægefagligt ansvar for to hospices.
I teamet ses patienterne ambulant, ved hjemmebesøg og med telefonisk opfølgning.

Det er lykkedes at komme i mål med at være én enhed, hvor der samarbejdes og deles viden på tværs og hvor der altid er mulighed for sparring.
Der er en flad organisationsstruktur og forståelse for helheden i den palliative indsats er en afgørende kompetence hos ansøger.

Samarbejdet med andre faggrupper og med primærsektoren er grundlaget for det specialiserede palliative tilbud. Derfor er det afgørende, at ansøgeren besidder gode samarbejdsevner og forstår nødvendigheden af et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Palliativ Enhed deltager i forsknings- og udviklingsprojekter og varetager en bred vifte af undervisning i palliativ behandling.

Enheden har store visioner om yderligere harmonisering, uddannelse og udvikling, forskning, e-learning, forbedring af det tværsektorielle samarbejde og kvalitetssikring af den palliative indsats generelt.

Dine kompetencer

Speciallæge i relevant speciale og med nysgerrighed og interesse indenfor palliation, gerne fagområdespecialist i palliativ medicin.

Gode samarbejdsevner med særlig forståelse for den tværfaglige behandling og for værdien af den tværsektorielle indsats.

Faglig kompetence, gerne med dokumenteret viden om palliation.

Interesse for udvikling af den palliative indsats både lokalt og regionalt. Herunder lyst og evner til at indgå i udviklings- og forskningsprojekter.

Vi søger en kollega der har forståelse og respekt for individet og deres unikke behov i en palliativ setting. Vi søger en læge, der kan håndtere til tider komplekse palliative situationer og samtidig være en empatisk og støttende tilstedeværelse for både patienter og deres pårørende.

Vi tilbyder en meningsfuldt og berigende arbejde i en organisation, der er dedikeret til at give den bedst mulige pleje og støtte til patienter i deres sidste livsfase.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der er mulighed for deltid. Stillingen er vagtfri.

Regionen har en telefonisk døgndækket palliativ beredskabsvagt, hvorigennem enheden giver faglig rådgivning til sundhedsprofessionelle. Deltagelse i vagten forudsætter klinisk palliativ erfaring.

Danske Regioner har indført en regel om, at man som minimum skal have været speciallæge i fem år, før man kan blive overlæge. Dog kan der søges dispensation f.eks. hvis lægen skal indgå i den palliative beredskabsvagt.

Ansøgning

Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv kompetencer (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel) i den faglige bedømmelse.

Ansøgere bedes i ansøgningen, med bedst mulig dokumentation, forholde sig konkret til de syv kompetencer.

Vi planlægger ansættelsessamtaler 5 April 2024

Hvis du vil vide mere kontakt os gerne. Vi vil gerne snakke

Kontakt:       Cheflæge Mads Nordahl Svendsen 41411801

                      Ledende Overlæge Nana H. Gulstad, 23667631

ARBEJDSSTED

Sjællands Universitetshospital. Hovedarbejdssted Næstved.

 

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Nana Gulstad
 • Adresse
  Ny Østergade 16, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge
 • Speciale
  Akutmedicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Arbejdsmedicin & Dermato venerologi & Gynækologi og obstetrik & Intern Medicin & Kirurgi & Klinisk onkologi & Neurologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2024
 • Regionens jobnr.
  032969
 • Quick-nr.
  459942
 • Indrykningsdato
  16-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  29-03-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Ny Østergade 16, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Nana Gulstad
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge
 • Speciale
  Akutmedicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Arbejdsmedicin & Dermato venerologi & Gynækologi og obstetrik & Intern Medicin & Kirurgi & Klinisk onkologi & Neurologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2024
 • Regionens jobnr.
  032969
 • Quick-nr.
  459942
 • Indrykningsdato
  16-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  29-03-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.