Region Sjælland

Region Sjælland

Birkevænget 3, 1., 4300 Holbæk

Overlæge/afdelingslæge til Palliativ Enhed, med primær funktion ved Palliativ Team Holbæk

Overlæge/afdelingslæge til Palliativ Enhed, med primær funktion ved Palliativt Team Holbæk med ansættelse pr. 1/9 eller snarest derefter.

 

Palliativ Enhed Sjællands Universitetshospital søger 1 Overlæge/afdelingslæge til at deltage i driften af det Specialiseret Palliativ Team i Holbæk

 

Specialiseret Palliativ enhed består af et senge afsnit og 6 Teams. Vi dækker hele Region Sjælland og har Teams i Roskilde/Køge, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing Falster. Sengeafsnittet er placeret på Næstved Sygehus og har 10 specialiserede sengepladser. Derudover servicerer vi Hospicegården Filadelfia og Svanevig Hospice med lægebemanding.

På trods af de store afstande er vi lykkedes med, at fungere som en enhed. Vi har dagligt virtuelle morgenmøder, ugentlige lægemøder og ad hoc konference og møder efter behov. Vi bruger i høj grad hinanden som sparringspartnere på tværs af teams’ene

Vi vægter undervisning og styrkelse af kompetencer, i egen organisation og hos vores basal palliative samarbejdspartnere

Palliativ Enhed deltager i forsknings- og udviklingsprojekter og varetager en bred vifte af undervisning i palliativ behandling.

 

Palliative Enhed arbejder tværfagligt og tværsektorielt. Samarbejdet med primærsektor og andre faggrupper er grundlaget for det specialiserede palliative tilbud. Derfor er det afgørende at ansøgeren besidder god samarbejdsevner og forstår nødvendigheden af et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Den palliative funktion har en flad organisations struktur, og forståelse for helheden i den palliative indsats er en afgørende kompetence hos ansøger.

Med baggrund i de strukturelle ændringer til gavn for den palliative funktion for hele Region Sjælland, har afsnittet store visioner om yderligere harmonisering, uddannelse og udvikling, forskning, e-learning, forbedring af det tværsektorielle samarbejde og kvalitetssikring af den palliative indsats generelt.

 

Dine kompetencer

Speciallæge i relevant speciale og gerne fagområdespecialist i Palliativ Medicin eller dokumenteret viden om palliation, dette dog ikke et krav.

Gode samarbejdsevner med særlig forståelse for den tværfaglige behandling og for værdien af den tværsektorielle indsats.

Forståelse og respekt for patientens og de pårørendes vilkår, herunder opbakning til regionens arbejde med ulighed i sundhed.

Interesse for udvikling af den palliative indsats både lokalt og regionalt. Herunder lyst og evner til at indgå i udviklings- og forskningsprojekter.

Danske Regioner har indført en regel om, at man som minimum skal have arbejdet som speciallæge i fem år, før man kan blive forfremmet til overlæge. Dog kan der søges dispensation herfor f.eks. hvis lægen skal indgå i den Palliative Rådgivende vagt.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der er mulighed for deltid.

Palliativ Enhed har en døgndækket rådgivende palliativ vagt, hvorigennem enheden giver faglig rådgivning til sundhedsprofessionelle i regionen. Deltagelse i vagten forudsætter klinisk palliativ erfaring.

I perioder med ferie eller ændret bemanding, kan der være behov for hjælp til dækning på andre matrikler

 

Ansøgning

Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/Administrator, Sundheds fremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Ansøgere bedes i ansøgningen, med bedst mulig dokumentation, forholde sig konkret til de 7 kompetencer.

Ansøgnings frist: 01.06.24

Vi planlægger ansættelsessamtaler fra: 10.06.24

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Kontaktperson
  Nana Gulstad
 • Adresse
  Birkevænget 3, 1., 4300 Holbæk
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge
 • Speciale
  Akutmedicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Gynækologi og obstetrik & Intern Medicin & Kirurgi & Klinisk farmakologi & Klinisk onkologi & Neurologi & Ortopædisk kirurgi & Samfundsmedicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  034600
 • Quick-nr.
  463072
 • Indrykningsdato
  10-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-06-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Adresse
  Birkevænget 3, 1., 4300 Holbæk
 • Kontaktperson
  Nana Gulstad
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge
 • Speciale
  Akutmedicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Gynækologi og obstetrik & Intern Medicin & Kirurgi & Klinisk farmakologi & Klinisk onkologi & Neurologi & Ortopædisk kirurgi & Samfundsmedicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  034600
 • Quick-nr.
  463072
 • Indrykningsdato
  10-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-06-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.