Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Familieambulatoriet, Amager og Hvidovre Hospital søger en jordemoder snarest muligt

Stillingen er en fast fuldtidsstilling, hvor man hver 6. weekend har vagt sv.t. ca. 15 timer på barselsgangen.  

Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital er et tværfagligt specialafsnit under gynækologisk/obstetrisk afdeling, som varetager svangre omsorgen for socialt og psykisk sårbare gravide, gravide med et nuværende eller tidligere forbrug af potentielt vanedannende medicin, alkohol eller andre rusmidler, gravide hvor partneren har et nuværende forbrug af rusmidler og endelig gravide, der lever med HIV.

Målet med indsatsen er, at der under graviditeten hen mod barselsperioden og udskrivelsen skabes kontinuitet og sammenhæng under hele patientforløbet, med fokus på ressourcetænkning, den tidlige indsats og samarbejdet omkring familien med de øvrige sektorer.

I familieambulatoriet er der ansat i alt 8 jordemødre, 4 socialrådgivere, 2 sekretærer, 1 psykolog og 2 sundhedsplejersker. Herudover er der tilknyttet 4 læger.

Som jordemoder kommer du til at arbejde i team med andre jordemødre, læger og socialrådgivere. Der er gode muligheder for sparring med dine kolleger og vi har undervisning og supervision på månedlig basis.

Familieambulatoriet har et omfattende og formaliseret samarbejde med mange fagpersoner og instanser i den primære social- og sundhedssektor og i hospitalssektoren. Arbejdet er proces- og helhedsorienteret.

Arbejdet vil overvejende være i familieambulatoriet på Hvidovre Hospital, men der kan forekomme netværksmøder og andre møder med samarbejdspartnere ude af huset.

Erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt kendskab til børneområdet og erfaring med voksne med alvorlige psykosociale problemer er ønskeligt. Kendskab til relevant lovgivning på området forudsættes.

Vi tilbyder:

 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø
 • personlig og faglig udvikling
 • tæt teamarbejde
 • en udfordrende og spændende hverdag
 • indføring i gravides og børnefamiliers vilkår i Danmark
 • mulighed for at arbejde med særligt socialt udfordrede gravide og børn
 • relevante kurser

Vi forventer:

 • min. 3 års erfaring som jordemoder
 • kendskab til gældende lovgivning på området
 • interesse for og engagement i patientgruppen
 • interesse for og erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • god kontaktevne og gode kommunikative egenskaber
 • høj grad af tolerance, fleksibilitet, robusthed og rummelighed
 • evne til at arbejde selvstændigt og få tingene til at ske
 • gode samarbejdsevner
 • vidensdeling/undervisning
 • interesse for videreudvikling og forskning inden for området

Der er tale om en stilling med reference til Familieambulatoriets ledelse og afdelingsledelsen i Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Amager og Hvidovre Hospital.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Pernille Nørgaard, pernillenoergaard@regionh.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: Søndag d. 26. maj 2024

Ansættelsessamtaler: Forventes at blive afholdt tirsdag d. 28. maj 2024

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Kontaktperson
  Dorthe Bomund Jespersen
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  256282
 • Quick-nr.
  463110
 • Indrykningsdato
  13-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  26-05-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Kontaktperson
  Dorthe Bomund Jespersen
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  256282
 • Quick-nr.
  463110
 • Indrykningsdato
  13-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  26-05-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.