Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Overlæge i brystkirurgi

Sjællands Universitetshospital Roskilde leder efter en brystkirurg med passion og lyst til at medudvikle et innovativt fagområde med en klar vision

 

 

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde søger en brystkirurgisk overlæge fra d. 01.09.2024 eller efter aftale.

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling

Det bryst- og plastikkirurgiske afsnit er placeret fysisk samlet, og fungerer i dagligdagen som en samlet enhed på matriklen på SUH, Roskilde. Afdelingen er inde i en rivende udvikling med henblik på at skabe et Brystkirurgisk Center af international standard, der inkluderer og tager hånd om et samlet setup for alle aspekter af brystkræftbehandlingen i et strømlinet forløb fra diagnosetidspunkt til færdigbehandling med/uden brystrekonstruktion.

Onkoplastistiske teknikker og de nyeste metoder inden for primær - og sekundær brystrekonstruktion foranstaltet i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem bryst- og plastikkirurger, synes vi, giver det bedste behandlingstilbud for brystkræftpatienterne. Den daglige arbejdstilrettelæggelse er organiseret således, at man som kirurg kan få afsat tid i operationsprogrammet til at udføre indgreb med onkoplastik, når dette skønnes indiceret - evt. med supervisor/sparringspartner, hvis lægen har brug for dette.

Vores afdeling består af 41 læger og i alt er vi mere end 90 medarbejdere, der er sammen om at løfte denne opgave. Vi har aktuelt 2 læger i certificeringsforløb, og vi prioriterer uddannelse højt.

Afdelingen kører 29 centrale - og ambulante operationsstuer ugentligt. Vi er derudover et af Danmarks største brystkirurgiske centre. Afdelingen har ansat nationale - og internationale eksperter inden for onkoplastisk mammakirurgi, hvilket er afdelingens kliniske - og videnskabelige hovedfokus. Den daglige arbejdstilrettelæggelse er organiseret således, at der altid kan planlægges tid i operationsprogrammet til at udføre onkoplastikker hos den enkelte læge efter behov, når dette skønnes indiceret.

Derudover er to fastansatte forskningsmedarbejdere i gang med at implementere et BREAST-Q baseret klinisk opfølgningsprogram, der skal monitorere vores kliniske - og kosmetiske outcomes og bidrage til patientens behandlingskvalitet.

I vores afdeling er der et meget nært og godt samarbejde mellem det brystkirurgiske og det plastikkirurgiske speciale. Vores hovedformål er, at alle vores patienter får en individuel behandlingsplan med information om alle rekonstruktive behandlingsmuligheder. Forløbene initieres med et BREAST-Q baseline-assessment inden vi starter det første kirurgiske indgreb og monitoreres løbende, for at følge patientens tilfredshed med operationsresultat og efter behov tilbyde patienten mulighed for en lægefaglig vurdering, om der er indikation for yderligere korrektion.

Afdelingen er ansvarlig for den overordnede tværfaglige forløbsledelse for brystkræft på Sjællands Universitetshospital, og der er fokus på og etableret meget klare ansvars- og forløbsgange for patientens vej gennem hele behandlingsforløbet.

Vores vision er også at skabe et forskningsområde inden for brystkirurgien, der vil være på højt internationalt niveau, inden for de næste år. Vi har i denne henseende fuld støtte fra Regionen.

Ved hjælp af vores højt kvalificerede nyansatte medarbejdere og en lang samarbejdshistorie opretholder vi et tæt klinisk og videnskabeligt kontakt til to af de førende brystkirurgiske centre på Oxford Universitet og Heidelberg Universitet. Dette medfører bl.a. mulighed for internationale undervisnings- og forskningsmøder som faglig inspiration til vores daglige arbejde.

Et hold af meget erfarne og dygtige brystkirurgiske sygeplejerske støtter vores daglige arbejde og bidrager til en høj behandlingskvalitet.

Fordele hvis du vælger Sjællands Universitetshospital:

 • Der vil være mulighed for oplæring/sparring inden for onkoplastisk mammakirurgi med mulighed for supervision fra nationale - og internationale eksperter.

 

 • Afdelingen og Sjællands Universitetshospital støtter alle forskningsinitiativer.

 

 

 • Du vil være en del af Danmarks mest innovative, progressive og spændende bryst- og plastikkirurgiske fagområde.

 

 • Afdelingen er kendt for et meget godt arbejdsmiljø.

 

 

 • Nærhed til kulturmetropolen København (fra Roskilde station, der ligger umiddelbart ved siden SUH, Roskilde, er der 23 min togkørsel til Københavns Hovedbanegård).

 

 • Afdelingen flyttes i 2025 til det nye supersygehus i Køge.

Ansøgning

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og SUH anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Dette gælder også for afdelingslæge stillinger. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

Læs mere om byggeprojektet i Køge her

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Lone Hansen
  lobak@regionsjaelland.dk
  23347763
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  035212
 • Quick-nr.
  464156
 • Indrykningsdato
  06-06-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Lone Hansen
  lobak@regionsjaelland.dk
  23347763
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  035212
 • Quick-nr.
  464156
 • Indrykningsdato
  06-06-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge i brystkirurgi"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.