Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Uklassificeret reservelægestilling i NSR Anæstesiologisk Afdeling, Næstved Sygehus

Ønsker du at træne og videreudvikle dine kompetencer indenfor anæstesiologi fra en introduktionsstilling og dygtiggøre dig mhp. ansøgning til hoveduddannelse indenfor specialet? Vi har en uklassificeret reservelægestilling i NSR Anæstesiologisk Afdeling, Næstved Sygehus til besættelse. Stillingen er af 1 års varighed, gerne med tiltrædelse pr. 1. oktober 2024.

På Næstved Sygehus varetager vi overvejende elektive patientforløb indenfor specialerne ortopædkirurgi, urologi og øjensygdomme. Desuden har vi også patienter fra Specialtandplejen. De seneste år har vi afsluttet en længerevarende omstillingsproces fra akutte til elektive patientforløb. Vi har arbejdet målrettet mod at blive det bedste tilbud til regionens elektive patienter. Det har resulteret i, at vi er blandt de 3 sygehuse i Danmark, der har den største aktivitet indenfor alloplastik-området.

Vi gennemfører årligt ca. 9.000 anæstesier, hvor størstedelen er til ambulante patienter. Der udføres talrige regionale anæstesier og perifere blokade-anlæggelser. Vi forestår også oplæring i spinal-anlæggelse for yngre læger i introduktionsstilling fra Slagelse matriklen. I afdelingens sammedagskirurgiske afsnit foretages endvidere endoskopier i UA og PEG-anlæggelser. Afdelingens personale kan tilkaldes døgnet rundt til de medicinske afdelinger (onkologi, lungemedicin og neurorehabilitering) og udgør beredskabet på sygehuset.

Hvis du har interesse i forskning, har du stor mulighed for at bliver involveret i projekter i din dagligdag i afdelingen. Vi råder over en driftig forskningsenhed, der har international bevågenhed, og som samarbejder med kolleger både regionalt og tværregionalt.

Lægestaben med tilknytning til anæstesiafsnittet på Næstved Sygehus består af 8 speciallæger heraf 1 ledende overlæge og 2 afdelingslæger.

NSR Anæstesiologisk Afdeling har udover anæstesiafsnittet et tværfagligt smertecenter på Næstved matriklen med 5 læger tilknyttet. I afdelingen på Slagelse Sygehus er der akut og elektiv funktion indenfor ortopædkirurgi (håndkirurgi og traumatologi), mave-tarmkirurgi og gynækologi/obstetrik.

Vagtfunktionen på Næstved Sygehus varetages af en speciallæge, og der er derfor umiddelbart ikke tilknyttet vagtfunktion til denne stilling. Hvis ansøger er bekendt med Slagelse Sygehus, kan der aftales mindre vagtfunktion på Slagelse Sygehus i forbindelse med ansættelsen på Næstved Sygehus.

Du forventes at have lyst til

 • at yde patientbehandling på højt fagligt niveau
 • at indgå i et godt kollegialt fællesskab, team-spirit og humor
 • at medvirken til en god uddannelse af studerende og andre uddannelsessøgende læger og sygeplejersker

Til stillingen ydes der overenskomstmæssige løn.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Thougaard på tlf. 56512293.

I forbindelse med ansættelse indhentes § 36 børneattest, hvortil samtykke indhentes i forbindelse med ansættelsessamtale.

Ansøgningsfrist 11.08.2024. Samtaler forventes afholdt i uge 34-35.

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse sætter vi en ære i at samarbejde på tværs af afdelinger, sygehuse, kommuner og praktiserende læger, fordi det gavner vores patienter. Derfor hedder vores strategi også "Sammen er vi bedst".

Vi har stor tillid til vores medarbejdere og tror på, at åbenhed og frihed skaber udvikling og nytænkning i dagligdagen, så der bliver kortere vej fra ord til handling.

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed på flere planer. Både hvad angår miljø, men også omkring vores behandlingsforløb og arbejdsgange. Og kan vi gøre tingene smartere, gør vi det.

 Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere trives. Derfor har vi fokus på såvel tryghed og udviklingsmuligheder, balance mellem arbejde og fritid og en veltilrettelagt onboarding.

Alt det mener vi, er med til at skabe arbejdsglæde hos medarbejderne. En arbejdsglæde, der også er med til at skabe tryghed og tilfredshed hos dem, vi er her for - nemlig patienterne.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Næstved Sygehus
 • Kontaktperson
  Thomas Thougaard
  thot@regionsjaelland.dk
  5651 2293
 • Adresse
  Ringstedgade 61, 4700 Næstved
 • Stillingstype
  Læge, Reservelæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  035866
 • Quick-nr.
  465268
 • Indrykningsdato
  08-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  11-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Næstved Sygehus
 • Adresse
  Ringstedgade 61, 4700 Næstved
 • Kontaktperson
  Thomas Thougaard
  thot@regionsjaelland.dk
  5651 2293
 • Stillingstype
  Læge & Reservelæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  035866
 • Quick-nr.
  465268
 • Indrykningsdato
  08-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  11-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Uklassificeret reservelægestilling i NSR Anæstesiologisk Afdeling, Næstved Sygehus"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.