Region Nordjylland

Søhuset

Dyrskuevej 4, 9600 Aars

Pædagoger, terapeuter eller social- og sundhedsassistent til Specialbørnehjemmet Søhuset i Aars

Nye børn er flyttet ind på Søhuset, så vil du være med til at skabe trygge og stabile rammer for dem?

Specialbørnehjemmet Søhuset søger engagerede og omsorgsfulde kollegaer til at arbejde med børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Om jobbet
Der er tale om 3 faste stillinger med en gennemsnitlig arbejdstid på 30-37 timer om ugen og 2 tidsbegrænsede stillinger på 30 timer til udgangen af august 2025. Ansættelse og opstart vil ske løbende med start enten den 1. september, 1. oktober eller 1. november 2024.

Stillingerne er med skiftende arbejdstider i henholdsvis dag- og aftentimerne samt med weekendarbejde hver anden weekend. Natarbejde kan forekomme i forbindelse med ferieafvikling og sygdom.

Som faglært arbejder du med pædagogiske, sundhedsfaglige, plejemæssige og praktiske opgaver vedrørende børnene/de unge på afdelingen.

De faglærte på afdelingen har det overordnede pædagogiske og sundhedsfaglige ansvar. Herudover er der ansat omsorgs- og pædagogmedhjælpere.

Om dig
 • Du kan i samarbejde med kolleger varetage de pædagogiske, sundhedsfaglige, plejemæssige og praktiske opgaver vedrørende børnene/de unge.
 • Du er aktivt opsøgende i forhold til at besidde eller tilegne dig de nødvendige kompetencer, som de pædagogiske og sundhedsfaglige metoder og tilgange til enhver tid kræver.
 • Du kan i mødet med børnene/de unge skabe et støttende og omsorgsfuldt miljø, og give det enkelte barn/den unge et godt liv set i forhold til handicap samt sørge for, at forældremyndighedsindehaverne inddrages mest muligt.
 • Du kan mentalisere, som det at kunne forstå andres og egen adfærd og indgå i relationen derefter.
 • Du kommunikerer professionelt i såvel den skriftlige dokumentation af arbejdet, som i den mundtlige kommunikation med forældre og andre samarbejdspartnere.
 • Du har evt. kendskab til/erfaring med neuropædagogik og arousalregulering.
 • Du har lyst til at være en del af Søhusets kultur, og den måde vi arbejder sammen om kerneopgaven på.
 • Du er en holdspiller, der formår at arbejde efter fælles mål og anerkende teamsamarbejde, herunder betydningen af at lytte og give hinanden personlig og faglig feedback på en god og konstruktiv måde.
 • Du har kørekort.
Vi tilbyder
 • Et grundigt introduktionsforløb, herunder vejledning/undervisning i f.eks. forflytning, medicinhåndtering, konflikthåndtering og relevante faglige tilgange og metoder.
 • Spændende udfordringer i en børnegruppe, der kræver høj grad af faglig indsigt og forståelse.
 • Dygtige og engagerede kolleger
 • Mentor
 • Supervision
 • Mulighed for kompetenceudvikling indenfor neuropædagogik og neuropsykologi.
Om os
 • Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen 018 år.
 • Børnenes/de unges fysiske funktionsniveau varierer fra mobile og fysisk aktive børn og unge til svært fysisk handicappede børn og unge i kørestol og med massivt behov for hjælp til alt fra personlig hygiejne til ernæring. Nogle af børnene/de unge får mad via sonde og en del har epilepsi.
 • Børnenes/de unges kognitive funktionsniveau varierer, og ingen af børnene/de unge fungerer alderssvarende.
 • Mange af børnene/de unge har intet eller begrænset verbalt sprog, hvorfor der arbejdes med alternativ og supplerende kommunikation, f.eks. Tegn til Tale og Boardmakersymboler.
 • En del af børnene/de unge er særligt udfordrede på det personlige, psykiske og sociale felt med bl.a. opmærksomhedsvanskeligheder og problemskabende adfærd.
 • Alle børnene/de unge har brug for en individuelt tilrettelagt genkendelig, forudsigelig og struktureret hverdag, og der tages udgangspunkt i den professionelle relation, neuropædagogik og arousalregulering.
 • På Specialbørnehjemmene arbejder vi for at have børnene/de unge i centrum i hjemlige omgivelser.
 • Samarbejdet med forældre og andre samarbejdspartnere er en væsentlig del af vores arbejde – vi arbejder alle hen mod det samme mål; at sikre barnet/den unge den optimale trivsel og tryghed.
Vil du vide mere
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lise Vestergaard Larsen på tlf. 2244 6028 mellem kl. 10.00 og 15.00 på hverdage. I ugerne 28 og 29 kan afdelingsleder fra Specialbørnehjemmet Nygården Charlotte Ann Meyer kontaktes på 2244 6027 i samme tidsrum.

Du kan læse mere om Specialbørnehjemmene på vores hjemmeside specialbornehjem.rn.dk og Gør karriere (rn.dk)

Kom med indenfor i hverdagen på Specialbørnehjemmene på Facebook: Specialbørnehjemmene, Specialsektoren, Region Nordjylland og på Instagram: Specialbørnehjemmene, Specialsektoren, Region Nordjylland (@specialboernehjemmene)

Det praktiske
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Regionen og den forhandlingsberettigede organisation. I forbindelse med ansættelsen indhentes straffe- og børneattest.
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Specialsektoren
 • Kontaktperson
  Lise Vestergaard Larsen
  22446028
 • Adresse
  Dyrskuevej 4, 9600 Aars
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  19745
 • Quick-nr.
  465339
 • Indrykningsdato
  10-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-09-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Specialsektoren
 • Adresse
  Dyrskuevej 4, 9600 Aars
 • Kontaktperson
  Lise Vestergaard Larsen
  22446028
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  19745
 • Quick-nr.
  465339
 • Indrykningsdato
  10-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-09-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Pædagoger, terapeuter eller social- og sundhedsassistent til Specialbørnehjemmet Søhuset i Aars"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.