Del siden Persodatapolitik

×

Persondatapolitik for Sundhedsjobs.dk

I denne politik kan du blandt andet læse om Sundhedsjobs.dk’s ansvar som dataansvarlig og om dine rettigheder.
Du kaldes ”den registrerede”, når der behandles oplysninger om dig. Vi værner om dine personoplysninger ved løbende tiltag for at leve op til databeskyttelseslovgivningen. Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om, informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, man har som registreret. 

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os
Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger:
Sundhedsjobs.dk
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
CVR-nr. 55832218
Tlf: +45 3529 8100
Web: www.sundhedsjobs.dk 

Kontakt til vores databeskyttelsesrådgiver (DPO): 
Sundhedsjobs.dk har en databeskyttelsesrådgiver, som hjælper med at sikre høj databeskyttelse i organisationen.
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

 • På e-mail: Skriv til: regioner@regioner.dk Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes. 
 • Ved brev: Se adresse ovenfor. 

Dine rettigheder 
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du ønsker at få adgang til oplysninger om dig, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.
Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik. 

Dine rettigheder som registreret person 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 • Ret til berigtigelse (rettelse) 
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 • Ret til sletning 
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 • Ret til indsigelse 
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil klage 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert. Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.