Del siden Hvad er et ESK-nummer?

×
« Tilbage til oversigten

Hvad er et ESK-nummer?

Introduktionsstillinger der opslås på sundhedsjobs.dk skal alle have udfyldt ESK-numre og antal stillinger.

Klassifikation - ESK-numre
Stillinger, der indgår i speciallægeuddannelsen, skal forhåndsgodkendes. Stillingerne er godkendt med en fast sammensætning og varighed samt et fastlagt antal. Stillinger, der er godkendt, er alle forsynet med et klassifikationsnummer / ESK-nummer. Dette nummer bruger Sundhedsstyrelsen (SST) i forbindelse med autorisationsprocessen.

Stillinger, som ikke er godkendt til uddannelse, eller som afviger fra det uddannelsesprogram og –forløb, som de er godkendt til, kan kun indgå i speciallægeuddannelsen, hvis de er forhåndsgodkendt. Det gælder f.eks. ved barsel, sygdom, manglende målopfyldelse, ved arbejde på deltid, erstatningsansættelse på grund af orlov, m.v. 

Se også dette link for en uddybbende forklaring