Jobbet "Psykolog til Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatri" er udløbet

Region Midtjylland

BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser - AUH

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ønsker du et job med stor mulighed for faglig og personlig udvikling blandt engagerede og dygtige kolleger, så har du nu muligheden, da Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser pr. 01.12.19 søger en psykolog i en fast stilling, 37 t/uge.

Afsnittet
Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi for patienter i alle aldersgrupper. Vi har 14 senge og behandler i tæt samarbejde med familie og netværk patienter.
 
Vi er et afsnit under den Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdeling (BUA) i Region Midtjylland. Afsnittet varetager i samarbejde med Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser den hospitalsbasere­de psykiatriske behandling af moderate til svære tilfælde af spiseforstyrrelser i Region Midtjylland.
 
Vi arbejder tværfagligt og har følgende faggrupper ansat: Læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, diætist og social- og sundhedsassistent svarende til i alt 47 fuldtidsstillinger.
 
Vi er som sengeafsnit karakteriseret ved høj faglig stolthed, et vedvarende udviklingsfokus samt en langvarig tradition for specialiseret behandling af spiseforstyrrelse under indlæggelse.
 
Vi har en eklektisk tilgang til behandlingen og er præget af dels gruppeanalytiske - men også mentaliseringsbaserede, systemiske og familieorienterede principper. Aktuelt er vi som samlet afsnit i gang med et længerevarende kursusforløb i mentaliseringsbaseret miljøterapi.
 
Afdelingens miljøterapi er målrettet specialet, og der planlægges forskellige behandlingsmæssige tiltag og forløb afhængig af patientens alder og sygdommens sværhedsgrad og kompleksitet.
 
I samarbejde med afdelingen skal du medvirke til:
 •  At sikre kvalitet i planlægning og koordinering af behandlings- og udredningsforløb.
 • At sikre implementering af vejledninger og instrukser.
 • At sikre, at afsnittets mål og aftaler opfyldes.
 • At bidrage til intern undervisning og supervision af psykologer såvel som andre faggrupper.
 • Vi har gruppebehandlingstilbud og du skal som psykolog aktivt bidrage ind i afdelingens gruppebehandling.
 • At arbejde med psykoedukation til såvel patienter som pårørende.
 • Undervisningsopgaver.
   
I arbejdet skal du selvstændigt kunne sikre planlægning og koordinering af behandling af de patienter, som du er behandler for. Herunder skal du sikre samarbejde med og relevant information til patient, pårørende og det professionelle netværk. Der er desuden ofte samarbejde med kommunerne via netværksmøder, hvor undersøgelsesresultater og anbefalinger til fremtidig støtte af patienten drøftes.
 
Vi ønsker, at du som person er åben, samarbejdende tværfagligt, at du er engageret, kan arbejde selvstændigt og udviser loyalitet overfor fælles beslutninger.
 
Du skal have erfaring med arbejdet med spiseforstyrrelser.
Du skal være uddannet cand. psych., gerne autoriseret og eventuelt specialistgodkendt, gerne i forhold til psykoterapi børn og unge/voksne.
Du må gerne have en vis erfaring med/interesse for udredning og behandling af et bredt spektrum af emotionelle, kognitive, relationelle og adfærdsmæssige problemstillinger.
 
Som psykolog indgår du i den samlede psykologgruppe i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA).

Vi tilbyder dig
 • Grundig introduktion
 • At indgå i et engageret og fagligt højt kvalificeret behandlerteam
 • Et afsnit baseret på tværfagligt teamsamarbejde med de øvrige faggrupper
 • Deltagelse i undervisning, supervision og temadag
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afsnitsledende overlæge Line Ranzau Hansen, line.hans@ps.rm.dk tlf. 2133 6522, specialpsykolog Claus Hemmingsen, clahem@rm.dk tlf. 4018 0870, eller afsnitsledende afdelingssygeplejerske Annette Husum, Annette.Husum@ps.rm.dk tlf. 2485 4391.

Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk
Ansøgningsfrist: 13.11.19
Ansættelsessamtaler finder sted: 19.11.19
 
Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig
udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og
udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling
inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og
kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en
forskningsenhed og et lægesekretærafsnit. Den overvejende del af behandling sker
ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt området for spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer,
pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne
henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr. (2018) Centeret har et
nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018)  og ca. 527 fuldtidsmedarbejdere (2018)..
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.