Jobbet "Uddannelsesstillinger til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri" er udløbet

Region Midtjylland

BUA - Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
3 uddannelsesstillinger til specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) ledige til besættelse pr. 1. september 2020.

BUA søger 3 autoriserede psykologer med lyst til at uddanne sig til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Uddannelsesstillingerne er 4 -årige og typisk sammensat, så der er tjeneste på 4 forskellige afsnit i BUA.

Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri er sammensat af klinisk arbejde under vejledning og landsdækkende kurser. Uddannelsen er veltilrettelagt og sikrer en grundig klinisk uddannelse med bred erfaring og viden om udredning og behandling af psykopatologi hos børn og unge.

Dertil opnås forståelse for organisering af arbejdet i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri såvel lokalt som på landsplan, samt kendskab til relevant lovgivning og tværsektorielt samarbejde.

Arbejdet i BUA er kendetegnet ved et godt tværfagligt samarbejde på højt niveau. Som psykolog ansat i en uddannelsesstilling indgår man i det enkelte afsnits medarbejdergruppe og knyttes uddannelsesmæssigt til det lokale og nationale netværk af uddannelsespsykologer i børne- og ungdomspsykiatri.

Uddannelsespsykologer og specialpsykologer er en vigtig ressource både pga. af den kliniske uddannelse og pga. det tværgående kendskab til arbejdet i BUA og den organisatoriske forståelse.

Der er udarbejdet et uddannelsesprogram med forløbsplan for de 3 stillinger
Se evt. også skematisk oversigt over de tre uddannelsesforløb.

Her kan du læse mere om børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling og 
specialpsykologuddannelsen

For yderligere oplysninger, kontakt uddannelsesansvarlig specialpsykolog Gunvor Brandt på tlf. 2169 4573 

Ansøgningsfrist er den 27. april 2020. 
Ansøgning  skal indeholde dokumentation af uddannelse og autorisationsbevis samt en prioritering af de tre uddannelsesforløb.

Samtaler forventes afholdt den 11. Maj 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.