Jobbet "Psykolog søges til Center for Voldtægtsofre ved Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Akutafdelingen

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Med tiltrædelse den 1. juli  2020 eller hurtigst muligt søger vi en psykolog til Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital. Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge.

Center for Voldtægtsofre er organiseret under Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital og er en tværfaglig modtagefunktion for personer fra 12 år og op, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Centret tilbyder akut lægeundersøgelse og sporsikring samt efterfølgende psykologbehandling, socialrådgivning og sexologisk rådgivning.

Den psykologiske behandling ved centret er målrettet traumereaktioner som følge af enkeltstående seksuelle overgreb. Behandling tilbydes både til voldtægtsramte, der henvender sig umiddelbart efter et overgreb og længere tid efter. De primære behandlingsmetoder er traumefokuserede og tager afsæt i en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme.

Center for Voldtægtsofre er desuden et nationalt videncenter, hvilket indebærer, at centret arbejder med indsamling, udvikling og formidling af viden om voldtægt og voldtægtsramte, samt etablering af ny viden gennem forskningsprojekter.

Vi tilbyder dig
 • en arbejdsplads, hvor vi er engageret i at gøre en forskel for voldtægtsramte og tilbyder psykologisk behandling baseret på høj faglighed
 • supervision
 • mulighed for kurser og efteruddannelse
 • tæt samarbejde på tværs af centrets faggrupper: psykologer, socialrådgiver, sekretær og videncentermedarbejder, samt eksterne samarbejdspartnere: sygeplejesker, retsmedicinere og politi
 • afvekslende opgaver i en enhed, hvor arbejdet giver mening

Vi ønsker en psykolog, der
 • er autoriseret som psykolog
 • har videreuddannelse i kognitiv adfærdsterapi og traumebehandling
 • har erfaring med at arbejde med traumatiserede klienter
 • gerne har erfaring med at arbejde med unge
 • har erfaring med og aktivt værdsætter tværfagligt samarbejde
 • gerne har erfaring med eller interesse for formidlingsopgaver
 • gerne har erfaring med forskningsprojekter
 • gerne har erfaring med sexologisk rådgivning
 • medvirker til at skabe og bevare et godt arbejdsmiljø

Arbejdsopgaver
 • psykologfaglig vurdering og udredning af traumereaktioner hos personer udsat for enkeltstående voldtægt eller voldtægtsforsøg
 • traumefokuseret behandling af voldtægtsramte – både akutte og langvarige traumereaktioner – i relativt korte og afgrænsede behandlingsforløb
 • pårørendesamtaler
 • rådgivningsopgaver til eksterne samarbejdspartnere og interessenter
 • evt. formidlingsopgaver
 • evt. sexologisk rådgivning

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved ledende psykolog, Birgitte Hvidberg Bertelsen på 2478 2811.

Ansøgningsfrist er den 24.maj 2020. Ansættelsessamtaler afvikles i uge 22, 2020.

Du kan også læse mere om Center for Voldtægtsofre på www.voldtaegt.dk.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.