Region Midtjylland

BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 2 for Unge - AUH

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Engageret og visionær overlægekvalificeret speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri til Sengeafsnit 2/4 for unge

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. juli 2020 eller snarest her efter.
 
Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med afsnitsledelsen i Sengeafsnit 2/4 og de tilhørende ambulante enheder.
 
Til stillingen er der knyttet en specialfunktion i Klinik for Mentalobservation og Ungdomsretspsykiatri.  Erfaring inden for retspsykiatri er dog ikke en forudsætning for stillingen, da der gives supervision efter behov samt mulighed for at få Ekspertuddannelsen i retspsykiatri.
 
Til stillingen hører tillige en funktion i sengeafsnittet på de to matrikler (Sengeafsnit 2/4) mhp. varetagelse af udrednings- og behandlingsforløb.
 
Organisering – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er én afdeling under området Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland. BUA er en selvstændig afdeling, som ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, tilsammen afdelingsledelsen. BUA er placeret på tre matrikler i henholdsvis Herning, Viborg og Skejby.
 
I BUA er der 7 kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt en forskningsenhed og en sekretærgruppe, som ledes selvstændigt.

Det psykiatriske sengeafsnit for unge Herning/Skejby
Afsnitsledelsen består af en afsnitsledende overlæge og af 2 afdelingssygeplejersker.
Afsnittet består af to sengeafsnit hhv. i Skejby (11 pladser) og i Herning (6 pladser). Dertil har afsnittet aktuelt tilknyttet ambulante specialiserede teams ift. retspsykiatri, OPUS og personlighedsforstyrrelser.

Der er ansat følgende faggrupper: Læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeut, social- og sundhedsassistenter og sekretærer svarende til i alt 72 fuldtidsstillinger.

Målsætning for afsnittet:
 • Afsnittet har som overordnet mål at sikre gode patientforløb for de unge med stort fokus på, at sikre gode overgange mellem sygehus og familie/bosted.
 • Have fortsat udvikling af mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk behandling 
 • Være en attraktiv arbejdsplads med en udviklingsorienteret kultur 
 • Have medarbejdere og ledere, der bygger samarbejde og ledelse på respekt, loyalitet, tillid og professionalisme. 
 • Arbejde med forebyggelse af tvang

Vi tilbyder:
 • Et godt tværfagligt samarbejde med in- og eksterne samarbejdsparter
 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
 • Høj vægtning af faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter og videreudvikling af ledelsesmæssige kompetencer.
 • Tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision
 • Medarbejdere og ledelse, der er kendetegnet bl.a. igennem deres dedikerede engagement og motivation for varetagelse af kerneopgaven
 • En organisation, hvor samarbejde og kommunikation er prioriterede veje til et godt arbejdsmiljø

Dine kvalifikationer
 • Du skal være overlægekvalificeret speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.
 • Du skal besidde overblik, gode samarbejdsevner samt lyst og evne til at arbejde internt og eksternt og integreret med en stor personalegruppe i en kompleks organisation.
 • Du skal være udviklingsorienteret og samtidig motiveret for fastholdelse af den daglige drift.
 • Der vil blive lagt vægt på, at du har bred klinisk erfaring med ungdomspsykiatriske patienter.

Hvis du vil vide mere om stillingen, så læs stillings- og funktionsbeskrivelsen eller kontakt Afsnitsledende overlæge Michelle O. Kring, tlf. 2169 4597

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Speciallæger - med mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.
 
Du vil indgå i BUA’s selvstændige vagtberedskab med vagt udenfor tjenestestedet og beredskabsvagt.

Du vil skulle varetage evt. konsulentfunktioner i forhold til regionale sociale døgninstitutioner, som er tillagt afsnittet.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 2. juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes: Onsdag den 10. juni 2020
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Michelle O. Kring
  2169 4597
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri & Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2020
 • Regionens jobnr.
  22494
 • Quick-nr.
  392019
 • Ansøgningsfrist
  02-06-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Michelle O. Kring
  2169 4597
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri & Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2020
 • Regionens jobnr.
  22494
 • Quick-nr.
  392019
 • Ansøgningsfrist
  02-06-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Engageret og visionær overlægekvalificeret speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri til Sengeafsnit 2/4 for unge"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.