Jobbet "Psykolog til team for personlighedsforstyrrelse i Regionspsykiatrien Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Horsens Klinik 2

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
En fuldtidsstilling som psykolog i team for personlighedsforstyrrelse er ledig til besættelse 1.9 2020, eller efter aftale.

Vi søger en psykolog som har kendskab til udredningsarbejde og den mentaliseringsbaserede behandlingsmetode. Stillingen er med reference til funktionsledelsen i Klinik K2, og er placeret i team for personlighedsforstyrrelser. Her vil du indgå i et tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker og psykologer, sekretærer og socialrådgiver. Teamet er et mindre team som indgår i et større fælleskab med de øvrige teams i Klinik K2.

Dine arbejdsopgaver:
 • varetagelse af behandleransvaret for et aftalt antal patienter
 • varetagelse af individuelle terapeutiske forløb
 • udredningsopgaver
 • psykoedukation og pårørendearbejde
 • psykologisk testning
 • deltagelse i gruppeterapeutisk arbejde

Vi forventer, at du:
 • I dit uddannelsesforløb har arbejdet med patienter med personlighedsforstyrrelser
 • Har lyst og interesse i målgruppen af patienter
 • har mod på oplæring i PSE og Wais
 • kan arbejde selvstændigt
 • har evne til at skabe og holde overblik
 • Erfaring med journalføring i midt EPJ

Som person er du: 
 • god til at samarbejde og skabe relationer
 • udadvendt og god til at skabe kontakt/være opsøgende 
 • formår at tage initiativ
 • en god formidler – både mundtligt og skriftligt
 • struktureret og god til at organisere dit arbejde

Vi kan tilbyde:
 • intern og ekstern supervision på specialistniveau
 • en arbejdsplads med gode kolleger og en velfungerende klinik
 • et udfordrende og afvekslende job
 • en velorganiseret kvalitetsorganisation
 • en struktureret introduktion med mentorordning
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling

Om Regionspsykiatrien i Horsens (RPH)
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens og med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder - i alt ca. 213.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland.
RPH har ca. 180 medarbejdere. Der er 2 sengeafsnit, afsnit O1 og afsnit O2 samt 3 klinikker henholdsvis Klinik 1, 2 og 3 for psykiatriske lidelser. Afsnit O1 er et skærmet afsnit med 23 senge. Afsnit O2 er et lukket, intensivt afsnit med 16 sengepladser samt 2 visiterede modtagelsespladser.

 Klinik 1 består af 3 teams:
 • Team for psykoser og nyopdaget skizofreni
 • Team for ADHD
 • Team for Retspsykiatri
Klinik 2 består af 5 teams:
 • Team for mani og depression
 • Team for personlighedsforstyrrelser
 • Team for angstlidelser
 • Team for ældrepsykiatri
 • Team for psykiatrisk udredning
 Klinik 3 består af:
 • Psykiatrisk Akutteam
 • ECT enheden
 
Som afdeling lægger vi vægt på:
 • reel omsætning af de regionale værdier: dialog, dygtighed og dristighed, og de lokale værdier, som er troværdighed, imødekommenhed, ordentlighed og fleksibilitet
 • et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • at udvise tydelig faglighed og vilje til samarbejde med patient og pårørende i opgaveløsningen
 • at være imødekommende overfor patienter, pårørende og samarbejdspartnere
   
Yderligere oplysninger om stillingen, fås hos funktionsledende overlæge Kirsten Larsen eller psykolog Mie Skovgaard Andersen på telefon 78 47 50 00
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og psykologforeningen, samt mulighed for lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist: den 17.8.2020
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 24.8
 
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.