Jobbet "Holmstrupgård søger autoriseret psykolog med viden om og erfaring indenfor unge- og voksenpsykiatrien" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Rådgivningsafd

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Holmstrupgård søger autoriseret psykolog med viden om og erfaring indenfor unge- og voksenpsykiatrien til hhv. VISO-opgaver og psykologopgaver i en udslusningsafdeling. Der er tale om en fast stilling på 37 timer, som ønskes besat fra d. 1. november 2020.

Holmstrupgård er en socialpsykiatrisk døgninstitution for unge ml 14 – 23 (/27) år med 7 døgnafdelinger, intern skole og beskæftigelse, udslusningstilbud, VISO-opgaver samt ambulante behandlingstilbud og familiebehandling. 

Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder som f.eks. psykotiske vanskeligheder (skizofreni), personlighedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, spiseforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD), skolevægring, svær selvskade samt angst, OCD og tourettes og ofte med kompleks kombination af de forskellige lidelser. Holmstrupgård arbejder inden for en miljøterapeutisk og socialpædagogisk referenceramme på et psykodynamisk grundlag.

Holmstrupgård har kontinuerligt fokus på udviklingsarbejde og kompetenceudvikling og er derudover engageret i ekstern konsulentbistand bl.a. i form af en høj grad af VISO-ydelser i samarbejde med Socialstyrelsens VISO-enhed. Holmstrupgård er således VISO-leverandør på både voksen- og børne/ungeområdet vedr. 1) svære, komplekse psykiske problemstillinger, 2) spiseforstyrrelser og 3) autismespektrumforstyrrelser.

Bogruppen er en afdeling under Holmstrupgård, der beskæftiger sig med udslusning. Formålet med Bogruppen handler om at understøtte den unge til en mere selvstændig livsform og at yde støtte i overgangen fra en døgnafdeling på Holmstrupgård, en ekstern institution eller eget hjem til en mere selvstændig tilværelse. De fysiske rammer omfatter både bofællesskaber og ungdomsboliger samt værestedet Athena. Bogruppens målgruppe udgør unge mellem 17 og 27 år og rummer:
 • Unge, der tidligere har haft en spiseforstyrrelse
 • Unge med skizofreni og andre psykotiske lidelser
 • Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. borderline) og/eller depressive tilstande
 • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD)
 • Unge med autismespektrumforstyrrelser
 • Unge med angst og OCD
Vi søger en psykolog, der både kan 1) varetage konsulentopgaver 'ud af huset' i form af VISO opgaver, som dækkes over hele landet, og 2) som kan varetage psykologfaglige konsulentfunktioner ind i Bogruppen i form af deltagelse i ugentlige konferencer med bidrag af psykologfaglige perspektiver på de unges behandling i et miljøterapeutisk udslusningsperspektiv. Psykologen vil samtidig indgå i interne funktioner med f.eks. individuel supervision til miljøterapeuter på andre afdelinger samt varetage enkelte samtaleforløb med de unge på Holmstrupgårds døgnafdelinger.  

Psykologen vil desuden indgå i den samlede rådgivergruppe, som aktuelt består af 10 psykologer og 1 socialrådgiver. Rådgivergruppens primære opgave er 1) at medvirke til en fagligt funderet helhedsorienteret behandlingsindsats på de forskellige afdelinger ved deltagelse i behandlingsarbejdet, herunder i Bogruppen, 2) at varetage VISO-opgaver og 3) at indgå i  tværgående funktioner som f.eks. supervision, undervisning og individuelle samtaleforløb.

Vi søger en psykolog:
 • som er autoriseret
 • som har psykiatrisk erfaring med unge og/eller voksne 
 • som har erfaring med eller som kan se styrkerne i det miljøterapeutiske arbejde på et psykodynamisk grundlag
 • som har viden om og kan udføre VISO opgaver samt har gode evner inden for formidling og rådgivning
 • som kan omsætte sin viden om mennesker med psykiatriske problemstillinger i dialog og sparring i relation til udslusning fra døgnafdelinger til en mere selvstændig tilværelse
 • som trives med varierende opgaver og nye udfordringer.
 • som kan arbejde selvstændigt og systematisk.
 • som er en dygtig formidler af dynamisk psykiatriforståelse og miljøterapi.
 • som kan varetage undervisning og supervision af personale.
 • som kan indgå i Holmstrupgårds beredskab til personalesamtaler.

Vi tilbyder:
 • spændende og udfordrende opgaver
 • en organisation i udvikling, der lægger vægt på høj faglighed, rummelighed, empati og samarbejde.
 • supervision og efteruddannelse.
 • et inspirerende psykologfagligt miljø
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos leder af Rådgivergruppen Anne Birgitte Døssing tlf. 23991215 eller mail: andoes@rm.dk
Endvidere henvises til vores hjemmeside: http://www.holmstrupgaard.rm.dk/

Send din ansøgning og cv ved at klikke nederst på feltet "Send din ansøgning"
Ansøgningsfrist: fredag den 28. august kl. 12
Ansættelsessamtaler forventes at ligge den 7. og/eller den 9. sept. 2020




















Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.