Region Midtjylland

AFP Sengeafsnit 8

Palle Juul Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Er du vores nye speciallæge i Sengeafsnit 8, Afdeling for Psykoser, AUH?

Vi søger én overlæge og/eller én afdelingslæge til Sengeafsnit 8, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien. Har du lyst til at være en del af et engageret hold af dedikerede medarbejdere, så glæder vi os til at læse din ansøgning!

Om sengeafsnit 8
Sengeafsnit 8 i dets nuværende form fylder 2 år i denne måned og er resultatet af en særdeles vellykket fusion af to afsnit med forskellig kultur fra det tidligere Psykiatriske Hospital i Risskov. Efter fusionen har vi fortsat udviklingen af et fælles ståsted, og vi kan på troværdig vis sige, at S8 er et sengeafsnit i trivsel og udvikling. Vi ønsker at være kendt for høj faglighed, samt modet til at udfordre rammerne, hvis vi ser uudnyttede muligheder. Vi har sikkerhed og arbejdsmiljø i fokus som grundlaget for effektiv behandling.

Om arbejdet som speciallæge i Sengeafsnit 8
Som speciallæge i Sengeafsnit 8 i AFP vil du primært være tilknyttet den stationære enhed, men opgaver i andre dele af AFP og Akutafdelingen samt på somatisk afdeling vil også kunne forekomme. Du vil referere til funktionsledelsen i Sengeafsnit 8 og ved lægefaglige udfordringer i dialog med overlægen i funktionsledelsen.
 
Alt efter hvad du brænder for, kan vi tilrettelægge en retning, som kan være til gavn for både dig og S8. Om du går med ønsker om at udvikle dig indenfor psykoterapi, retspsykiatri, ledelse eller noget helt fjerde, vil vi gerne i dialog omkring det. Har du i forvejen særlige kvalifikationer, skal vi sammen bringe dem i spil.
 
Vi lægger vægt på, at du har interesse for det videnskabelige arbejde med lyst til at bidrage aktivt med din faglighed. Vi søger en speciallæge, som er god til at kommunikere med både patienter, pårørende og medarbejdere, og har erfaring som underviser af tværfagligt personale.

Vi tilbyder dig :
 • En arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandling i samarbejde med patienten
 • Stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret for svære behandlingsopgaver i fællesskab
 • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, alt efter dine ambitioner og afdelingens behov, herunder særlig fokus på faglig sparring, vejledning og videreuddannelse.
 • Tæt samarbejde med forskningsafdelingen med muligheder for at bidrage til kliniske projekter
 • Stærkt samarbejde med somatikken til gavn for både patienter og medarbejdere
 • Åbenhed overfor individuelle ønsker og ideer til udvikling af både behandlingen og dine karriereplaner
 • En arbejdsplads hvor uddannelses- og læringsmiljøet er højt prioriteret for alle faggrupper og vi er stolte af en stor søgning af uddannelseslæger til afdelingen.

Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.
 
Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatrien i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.
 
Afdelingen omfatter tre sengeafsnit med hver 24 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har endvidere et sengeafsnit med 16 "særlige pladser", hvor der kan tilbydes en rehabiliterende indsats. Afdeling for Psykoser har endvidere to ambulante klinikker: Psykiatrisk Klinik 1, med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske lidelser samt Psykiatrisk Klinik 2 med Team for Skizofreni - OPUS, Team for ADHD og Team for Dobbeltdiagnoser. I Afdeling for Psykoser er desuden en forskningsenhed.
 
Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Lægefaglig bedømmelse
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger inden for de syv kompetenceområder, jvf. link. Vær opmærksom på, at besvarelsen skal indtastes som en del af den elektroniske ansøgningsprocedure. Det er således ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Stillings- og funktionsbeskrivelse er vedhæftet.

Om stillingen
Hvis du ansættes som overlæge, vil du indgå i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.
 
Hvis du ansættes som afdelingslæge, vil du som udgangspunkt have 37 timer/uge og du vil indgå i bagvagten med 5 hverdagsvagter og 4 weekendvagter på 18 uger.


Funktionsbeskrivelser;:
Stillings- og funktionsbeskrivelse afdelingslæge,Sengeafsnit 8

Stillings- og funktionsbeskrivelse overlæge, Sengeafsnit 8 

 
Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Signe Dolmer tlf. 2112 8254 eller funktionsledende overlæge Jonas Gildebro på tlf.: 9243 8592.

Du kan læse meget mere om AFP på vores hjemmeside https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/auhpsykiatrien/afdeling-for-psykoser/.
 
Stillingen ønskes besat pr. 1.februar 2021 eller efter aftale. Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger evt Yngre læger.

Ansøgningsfrist: 17.december 2020
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 15.januar 2021
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Signe Dolmer
  2112 8254
 • Adresse
  Palle Juul Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N
 • Stillingstype
  Afdelingslæge, Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2021
 • Regionens jobnr.
  27956
 • Quick-nr.
  400417
 • Ansøgningsfrist
  17-12-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Adresse
  Palle Juul Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Signe Dolmer
  2112 8254
 • Stillingstype
  Afdelingslæge & Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2021
 • Regionens jobnr.
  27956
 • Quick-nr.
  400417
 • Ansøgningsfrist
  17-12-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Er du vores nye speciallæge i Sengeafsnit 8, Afdeling for Psykoser, AUH?"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.