Region Midtjylland

BUA Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

En fast stilling samt et 1-årigt vikariat som psykologer ved Børne- og Ungeteamet, Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby

Stillingerne er til besættelse pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter og er på 37 timer.
 
Ambulatoriet for børn og unge er en del af BUA Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS), som er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi og bulimi. PKS er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling under psykiatrien i Region Midtjylland.
 
PKS varetager den ambulante tværfaglige hospitalsbaserede psykiatriske behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser i Region Midtjylland, og i Børne- og Ungeteamet udredes og behandles patienter under 18 år i henholdsvis Herning og Skejby. Stillingerne er knyttet til Skejby.
 
Vi er i Skejby et tværfagligt team bestående af 3 læger, 6 psykologer, 2 distriktssygeplejersker, 1 fysioterapeut, 1 diætist, 1 socialrådgiver, 1 ergoterapeut og  sekretærer. Arbejdsmiljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for supervision og faglig udvikling både internt i Klinik for Spiseforstyrrelser og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Vi tilstræber høj faglig standard og arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen. Vi tilbyder et grundigt introduktionsprogram og mentorordning.
 
Som psykolog deltager man både i udredning og behandling (se funktionsbeskrivelsen). Man skal indstille sig på at arbejde med patienter, som kan være ambivalente, men også præget af modstand og angst ift. forandring. Man skal kunne arbejde i et spændingsfelt med modstridende ønsker og krav. Det er et interessant og fagligt udfordrende arbejde, hvor man netop pga. disse udfordringer ift. patientgruppen har brug for tæt kollegial sparring og supervision, hvilket vægtes højt.
 
Alle behandlingsforløb starter med en grundig forundersøgelse. Behandlingen foregår som familiebaseret behandling eller som en kombination af familiebaseret behandling og gruppebehandling i mestringsgruppe. Ved behov for intensivering består behandlingen af spiseværksted, hjemmebesøg ved distriktssygeplejerske og en evt. kortvarig indlæggelse. Ved symptommestring tilbydes stabiliserende gruppeterapeutisk forløb. Der er månedlige pårørendeaftener.

Den daglige ledelse af teamet varetages af en psykolog og en sygeplejerske.
 
Der er på PKS et tæt samarbejde mellem forskning og klinik og flere tilknyttede forskningsmedarbejdere.
 
Psykologen indgår i psykologgruppen på Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser og i den samlede gruppe i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.
 
Der vil blive lagt vægt på ansøgere med erfaring inden for Børne- og Ungdomspsykiatri og behandling af spiseforstyrrelser.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.
 
Yderligere oplysninger fås hos afdelingssygeplejerske Malene Coulthard på tlf. 2920 8513.
 
Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.bua.rm.dk

Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Ansøgningsfrist: 6. december 2020.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 10. december 2020.  


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).
Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Malene Coulthard
  2920 8513.
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Regionens jobnr.
  27962
 • Quick-nr.
  400430
 • Ansøgningsfrist
  06-12-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Malene Coulthard
  2920 8513.
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Regionens jobnr.
  27962
 • Quick-nr.
  400430
 • Ansøgningsfrist
  06-12-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "En fast stilling samt et 1-årigt vikariat som psykologer ved Børne- og Ungeteamet, Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.