Jobbet "Psykolog til Psykiatrisk Klinik Rønde" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Randers Psykatrisk Klinik Rønde

Hovedgaden 61-63, 8410 Rønde

Dit næste skridt
Vi vil udvikle vores udrednings- & behandlingstilbud til patienterne i vores optageområde. Vi slår derfor en psykologstilling op på 37 timer/uge, til besættelse pr. 1.4.2021.
Stillingen er nyoprettet og funktionsbeskrivelsen er derfor endnu ikke helt fastlagt.

Psykiatrisk klinik, Rønde er en del af Regionspsykiatrien Randers. Vi udreder og behandler voksne, med psykiatriske lidelser, der er bosiddende i Syddjurs- og Norddjurs kommune. Derudover varetager vi behandling af specifikke diagnosegrupper for hele optagerområdet dvs. foruden Norddjurs- og Syddjurs kommune også fra Randers- og Favrskov kommune.
Vi har hovedfunktion inden for psykoselidelser, affektive lidelser, angstlidelser, inkl. OCD og PTSD samt personlighedsforstyrrelser og ADHD.

Vi søger en psykolog med følgende kompetencer:
- Viden om psykopatologi og differentialdiagnostik.
- Udrednings- og testerfaring. Gerne WAIS, SCID V, MMPI, ADOS, PSE, DIVA og lign.
- Gerne psykoterapeutisk uddannelse.
- Bred psykiatrisk erfaring, da stillingen vil have funktion på tværs af vore behandler-
  teams.
- Lyst til at udvikle det bedst mulige udrednings- & behandlingstilbud ud fra de kliniske retningslinjer, evidens og de gældende rammer i øvrigt, herunder Regionernes pakkeforløb.
- Erfaring med Midt-EPJ.
- Evnen til tværfagligt samarbejde.
- Evnen til at formidle kort og præcist, både i skrift og tale.

Vi kan tilbyde:
- Et meget afvekslende arbejde: herunder akutte vurderinger, udredning, behandling,
  undervisning og psykoterapi, både individuelt og i gruppe.
- Mulighed for indflydelse på arbejdsmetoder og arbejdsorganisering. 
- Mulighed for efteruddannelse.
- Supervision, intern undervisning og behandlingskonferencer, med vægt på fagligheden.
- Et godt arbejdsmiljø i gode rammer, tværfaglig tilgang og masser af spændende arbejde
- Gode og godt beliggende lokaler med fine busforbindelser fra Århus.

Arbejdsstedet er primært i Rønde, men vi har også satellitkontorer i Grenaa og Ebeltoft.
Der vil muligvis kunne forventes 1-2 ugentlige arbejdsdage i Randers, hvor vi udreder og behandler angst- og PTSD patienter fra Randers og Favrskov Kommuner.

Da vi er en del af Regionspsykiatrien Randers, er der også et tæt samarbejde med de 3 sengeafsnit og de 2 øvrige ambulante klinikker i Randers.

Vi er i alt ca. 30 søde kollegaer, både læger, sygeplejersker, sekretærer, plejer, psykologer og ergoterapeuter samt studerende inden for de fleste faggrupper.

Vi har stor fokus på sikkerheden i arbejdet. Der er klare procedurer for, hvordan vi bedst passer på hinanden.

Psykologen refererer ledelsesmæssigt til funktionsledelsen i Psykiatrisk Klinik, Rønde, som består af overlæge Søren Mikkelsen og ledende sygeplejerske Charlotte Persson.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos overlæge Søren Mikkelsen (7847 5512/ 2369 9082). Mail: somikk@rm.dk

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 19. januar 2021 om eftermiddagen, i Rønde.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.