Region Midtjylland

RET Retspsykiatrisk Afdeling

Tyge Søndergaards Vej 26 Indgang L, 8200 Aarhus N

Overlæge til Retspsykiatrisk Sengeafsnit R4

Overlæge søges til sengeafsnit R4, Retspsykiatrisk Afdeling, Skejby pr. 1.5.2021 eller efter aftale.

Vi søger en ny overlæge til et fagligt ambitiøst sengeafsnit, idet den nuværende overlæge har søgt nye udfordringer på Island.

Overlægen og afdelingssygeplejersken sikrer i samarbejde et højt fagligt niveau, patientinddragelse samt et sikkert og udviklende arbejdsmiljø.

Sengeafsnit R4 er et intensivt rehabiliteringsafsnit med fokus på behandling, stabilisering og rehabilitering.
Vi arbejder målrettet på, at patienterne opnår bedre funktionsniveau, så de kan opnå sygdomserkendelse og i højere grad fungere selvstændigt ved udskrivelsen. Patienterne har alle en retslig foranstaltning enten dom til behandling eller dom til anbringelse.
Overlægen vil have mulighed for at fordybe sig i længerevarende terapeutiske forløb samt at varetage akutte opgaver.

Overlægen skal i samarbejde med afdelingssygeplejersken varetage den daglige ledelse og faglige udvikling i R4, herunder personaleledelse, kvalitetsudvikling og samarbejde, både internt som eksternt.

Vi møder vores patienter med respekt og ønsker at inddrage patienterne i den daglige behandling og de langsigtede mål for indlæggelsen.
Alle patienter mødes individuelt og respektfuldt. Vi ønsker at arbejde fokuseret med patientinddragelse og satser derigennem at udvikle vores tilbud. Vi tilrettelægger en hverdag med mulighed for udvikling tilpasset den enkelte patient. Det er vigtigt for os at have både hjerte og humor med i hverdagen.

Vi har siden 2019 arbejdet målrettet med misbrugsbehandling for dobbeltdiagnose-patienter. Vi har haft stort fokus på misbrugsbehandling, fysisk aktivitet, meningsfulde aktiviteter og somatisk sygdom.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af souschef, sygeplejersker, SOSU-assistenter, socialpædagoger, psykolog, lægesekretær, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Der er fokus på udvikling af behandlingstilbuddet til vores patienter samt den faglige og tværfaglige udvikling.
Overlægen vil kunne få tid til at deltage i Retspsykiatrisk Afdelings øvrige opgaver, herunder mentalobservation, behandling af ambulante patienter, kvalitetsudvikling og forskning.

Overlægen vil indgå i en dynamisk ledergruppe sammen med de andre funktionsledelser og afdelingsledelsen. Afdelingen forventer, at overlægen i R4 har lyst til at tage del i afdelingens og Region Midts spændende strategiske og faglige udviklingsprocesser.
 
Overlægen er en del af lægegruppen i Retspsykiatrisk Afdeling og medvirker til den lægefaglige udvikling. Overlægen deltager i universitetshospitalets uddannelse af såvel medicinstuderende som yngre læger.

Overlægen vil blive tilbudt den nødvendige ledelsesmæssige sparring, herunder evt. supervision, samt få mulighed for at deltage i relevante lederkurser/-uddannelser.
Overlægen vil have mulighed for løbende videreuddannelse, fx den retspsykiatriske ekspert-uddannelse, psykoterapeutisk uddannelse.
Funktionsbeskrivelse, virksomhedsgrundlag m.m. kan rekvireres hos sekretær Lone Poulsen, tlf. nr. 78 47 25 03, eller e-mail: lonepols@rm.dk

Ansøgeren skal sammen med ansøgningen sende skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer, der findes i forbindelse med ansøgningsmodulet.

Overlægen ansættes på overenskomstmæssige vilkår med mulighed for forhandling om funktionsløn eller kvalifikationsløn efter principperne i Ny Løn.

Overlægen indgår i fælles vagt på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

For yderligere oplysninger kan ansøger kontakte oversygeplejerske Mette Krøyer, tlf. 20 16 83 05 eller ledende overlæge Trine Arngrim på tlf. nr. 78 47 25 00 eller e-mail: trinarng@rm.dk

Praktiske oplysninger
Vi skal have din elektroniske ansøgning samt skema til bedømmelse af de lægefaglige kompetencer senest mandag den 8. marts 2021.
Du søger elektronisk via www.rm.dk.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den fredag 12. marts om formiddagen.Retspsykiatrisk Afdeling er en specialafdeling på Aarhus Universitetshospital i Risskov med ca. 260 medarbejdere fordelt på 4 sengeafsnit og en klinik.

Med baggrund i værdigrundlaget i Region Midtjylland er vores ambition en åben og respektfuld dialog med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere samt at stræbe efter et højt fagligt niveau og en kultur, der fremmer udvikling. Vi vægter gensidig tillid, fokus på patienternes ressourcer under hensyntagen til sikkerheden, og at man som medarbejder påtager sig et ansvar. Indsatsen i forhold til de enkelte patienter varetages af tværfaglige teams, som i fællesskab er ansvarlige for behandlingen.


På grund af spareinitiativer har berørte medarbejdere i Region Midtjylland fortrinsret til samtale ved ledige stillinger: Det betyder
 • at medarbejdere fra eget HMU område, som er i omplacering, har fortrinsret til samtale.
 • at medarbejdere fra andet HMU område, der er i omplacering har sekundær fortrinsret til samtale.
 • at fortrinsret til lederstillinger kun gælder ledere på samme stillingsniveau


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Trine Arngrim
 • Adresse
  Tyge Søndergaards Vej 26 Indgang L, 8200 Aarhus N
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Regionens jobnr.
  29251
 • Quick-nr.
  405229
 • Ansøgningsfrist
  08-03-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Adresse
  Tyge Søndergaards Vej 26 Indgang L, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Trine Arngrim
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Regionens jobnr.
  29251
 • Quick-nr.
  405229
 • Ansøgningsfrist
  08-03-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge til Retspsykiatrisk Sengeafsnit R4"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.