Jobbet "Psykologspecialist indenfor klinisk børneneuropsykologi til Skolebørns Team 2-Skejby-Herning ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby – med funktion i Herning" er udløbet

Region Midtjylland

BUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - Herning

Skolegade 75, 7400 Herning

Dit næste skridt
Fast stilling som psykologspecialist inden for klinisk børneneuropsykologi 37 timer/uge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skolebørn Team 2-Skejby-Herning er ledig til besættelse den 1. april 2021.
 
Skolebørn Team 2-Skejby-Herning er en del af Børne- og Ungdomspsykiatriske ambulatorium i Herning. Ambulatorium i Herning er et alment skolebørns afsnit og er en del af tværgående organisering, hvor 4 andre ambulatorium ligger i Skejby. Ambulatoriet i Herning undersøger og behandler børn og unge i alderen 7-13 år. Patientgruppen dækker et bredt spektrum af børnepsykiatriske tilstande med hovedvægt på ADHD og autismespektrum forstyrrelser.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.


Vi søger en psykolog der er godkendt specialist inden for klinisk børneneuropsykologi:
 • Med stor viden inden for den almene børnepsykiatri, men også specialviden indenfor ADHD, autisme og Tourette syndrom. Vedkommende skal samarbejde med Tourette ambulatoriet i Skejby, og skal beherske den psykoterapeutiske behandling med ERP og HRT.
 • Med stor erfaring med udredning og behandling af børnepsykiatriske tilstande.
 • Som kan arbejde selvstændigt, og har gode evner til tværfagligt samarbejde med mange andre faggrupper
 • Som er psykisk robust, fleksibel og omstillingsparat
 • Som vil indgå i udvikling af specialistområdet
 • Som kan være med til at initiere forskning i skoleambulatoriet Herning i samarbejde med Skejby
 • Som vil supervisere andre psykologer inden for sit område, både individuelt og i gruppe
 • Som vil påtage sig undervisning internt i BUA, men også eksternt ved behov.

Vi kan tilbyde:
 • Et dynamisk og fagligt miljø, hvor vi arbejder med kvalitetsudvikling
 • En kultur hvor trivsel og arbejdsglæde vægtes højt
 • Tværfagligt samarbejde med mange faggrupper
 • Fortsat udvikling på sit specialistområde
 • Deltagelse i forskning

Ambulatoriet skal flytte til DNV i Gødstrup, forventeligt i 2021.
 
Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på hjemmesiden www.bua.rm.dk

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og ny løn.
Yderligere oplysninger fås hos afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen på tlf. nr. 4013 8609 eller koordinerende psykolog Jannie Poulsen tlf. 7847 3400.

Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.


Ansøgningsfrist: den 14. marts 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: den 16. marts 2021

Jobbet søges ved at klikke på "Søg job", "Send ansøgning" eller lign. link. Vedhæft din ansøgning og dit CV med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse m.m. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.