Jobbet "Specialpsykolog/Psykolog Specialist til Team for Ungdomspsykiatri (TUP) i Herning, fast stilling pr. 01.05.21." er udløbet

Region Midtjylland

BUA Team for Ungdomspsykiatri Herning

Skolegade 75, 7400 Herning

Dit næste skridt
Vi søger 1 ny kollega, der vil være med til at lave god ungdomspsykiatri i samarbejde med engagerede og initiativrige kolleger og samarbejdspartnere.
 
Der er tale om en fast stilling i Team for Ungdomspsykiatri Herning, 37 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 1/5 2021, eller snarest derefter.
 
Team for ungdomspsykiatri er et afsnit med tre matrikler, som varetager udredning og i mindre omfang behandling af unge fra 14 til 18 (21) år. Det er den unge, der er i fokus, men vi vægter også samarbejde med forældrene. Vi er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) i Region Midtjylland. Målgruppen er unge med symptombilleder inden for det neuropsykiatriske, affektive, psykotiske og angstområdet. Alle på hovedfunktionsniveau.
 
Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde med engagerede kolleger i et godt arbejdsmiljø, hvor balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer vægtes.
 
Psykologgruppen består af 6-7 psykologer, hvoraf nogle er på vej til autorisation. Vi lægger derfor vægt på, at du kan bidrage med sparring, supervision og udvikling af det psykologfaglige område.
 
Børne- og Ungdomspsykiatrien arbejder aktuelt med en tilpasset organisering, som rummer flere nye faglige tiltag. Derfor vil din interesse for organisatoriske processer også kunne sættes i spil.

Desuden skal psykiatrien i oktober/november 2021 flytte til det nye hospital i Gødstrup, og du vil naturligvis være en del af processer og arbejdsgange i den forbindelse.
 
Team for Ungdomspsykiatri Herning har i alt ca. 15 medarbejdere og består af: Læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer.


Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på:
  • at du er specialpsykolog eller psykolog specialist, med bred og omfattende erfaring med såvel udredning som behandling af målgruppen.
  • kan arbejde selvstændigt, stabilt og med flere sideordnede opgaver
  • erfaring med og interesse for varetagelse af supervisionsopgaver
  • er fleksibel og har gode samarbejdsevner
  • har et godt overblik og kan trives i et ambulatorium med stort flow, spændende pg komplicerede patientforløb og mange omstillinger
  • at du har evne til at etablere tillidsfuld kontakt

Vi tilbyder dig:
  • en spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt team
  • et højt fagligt niveau
  • god introduktion
  • godt kollegialt sammenhold og et godt arbejdsmiljø.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.
Du kan få flere oplysninger hos Afdelingssygeplejerske Iben Laursen 3052 3264 eller psykologkoordinator Pia Ølgod 2362 1683.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: 18.03.21
Vi afholder samtaler: 23.03.21

 
Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup. 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.