Region Syddanmark

Region Syddanmark

Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted

Attraktiv stilling som leder for kvalitet og udvikling i Socialcenter Lillebælt.

Har du blik for og er nysgerrig på udvikling af det faglige indhold og det gode arbejdsmiljø? Kan du veksle mellem udvikling på en konkret afdeling i centeret og udvikling af det samlede socialområde i Region Syddanmark? Har du en inddragende og vedholdende tilgang til udvikling af det højt specialiserede socialområde? Så er leder for kvalitet og udvikling i Socialcenter Lillebælt måske noget for dig.

Socialcenter Lillebælt er en del af Region Syddanmarks specialiserede socialområde. Vi har fire afdelinger med hver deres faglige speciale. Vi tilbyder døgnpladser til voksne borgere med svære sindslidelser, døgn-  og aktivitetstilbud til voksne borgere med erhvervet hjerneskade og døgnpladser til unge og voksne med svære spiseforstyrrelser. Dertil kommer en sikret institution for børn og unge og vi åbner desuden et nyt tilbud i 2023 med delvis lukket pladser for unge. Så der er mange spændende faglige udfordringer i Socialcenter Lillebælt.

Som leder for kvalitet og udvikling bliver du ansvarlig for at sikre udviklingen og kvaliteten på vores afdelinger herunder sikre, at kvalitetsstandarder efterleves og strategiske målsætninger for området sættes og omsættes. Du bliver ligeledes ansvarlig for at arbejdsmiljøet er godt, at det udvikles og tager højde for de udfordringer, som målgrupperne giver anledning til. Du får en bred berøringsflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Dit kontor vil være på adressen Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted og du må påregne skiftende arbejdssteder samt kørsel mellem vores matrikler, som er beliggende i Gelsted, Nørre Åby, Middelfart og Børkop.

Du kommer til at stå i spidsen for kvaliteten i tilbuddene og den faglige udvikling i samarbejde med centerchefen og afdelingslederne. Vi arbejder ud fra en teambaseret tænkning og er organiseret derefter. Der er personaleledelse i stillingen, idet centersygeplejersken og konsulent refererer til dig.

Stillingen har reference til centerchefen.

Dine primære opgaver er at

 • Stå i spidsen for- og sikre implementering af kvalitetsarbejdet med afsæt i Den Danske Kvalitetsmodel samt det sociale områdes strategi, herunder Den Syddanske Forbedringsmodel, Serviceloven og Sundhedsloven
 • Understøtte udviklings- og kvalitetsarbejde i centerets afdelinger samt det samlede socialområde
 • Være tovholder på centerets overordnede arbejdsmiljøindsatser og sikre den nødvendige sammenhæng og opfølgning
 • Være tovholder på arbejdet med at forebygge og begrænse magtanvendelser
 • Deltage i det sociale områdes faglige netværk for ledere for kvalitet og udvikling
 • Sparre med centerchef, afdelingsledere og medarbejdere med nøglefunktioner
 • Deltage i matchning af nye borgere til centeret.

Du vil have fagligt ledelsesansvar for

 • Kvalitetssikring af centerets tilbud, herunder at arbejdet med kvalitetsstandarder udføres
 • Det overordnede arbejdsmiljøarbejde herunder opfølgning i samarbejde med afdelingslederne
 • Fælles matchning mellem kommunale henvendelser om behov for pladser og centerets mulighed for at modtage borgere
 • Kontakt til diverse tilsyn (Det sociale Tilsyn, Styrelsen for patientsikkerhed og Arbejdstilsynet) og relevante samarbejdspartnere samt koordinering af anmeldte tilsynsbesøg
 • Opstart og udvikling af nye tilbud/pladser
 • Udvikling af de sundhedsfaglige indsatser
 • I samarbejde med centerchef og afdelingsledere at udarbejde kompetenceplaner for centeret som helhed.

 Som leder for kvalitet og udvikling indgår du i

 • I et tværgående ledelsesteam, sammen med en centerchef og en chefkonsulent, som er ansvarlig for at sætte retning og rammer for arbejdsmiljøet i det sociale område
 • Diverse tværgående mødefora på tværs af socialområdet
 • Arbejdet med at understøtte afdelingslederne med sparring
 • Fagligt netværk for ledere for kvalitet og udvikling fra de øvrige centre på socialområdet
 • Koordinerings-, strategi- og planlægningsmøder med centerchef og afdelingsledere i centret
 • Samarbejdsorganisationen i Socialcenter Lillebælt
 • Matchningsteam på tværs af det sociale område.

Din profil

 • Du har ledelseserfaring og gerne en bred erfaring med samarbejde med ledere
 • Du har et bredt repertoire af pædagogiske, sundhedsfaglige og konsulentfaglige metoder og redskaber, som du har erfaringer med at bringe i spil
 • Vi forestiller os, at du har en relevant professionsbachelor eller videregående uddannelse og afsluttet eller igangværende lederefteruddannelse eller anden relevant efteruddannelse på diplom- eller master-niveau. Du har gode kommunikative evner, såvel mundtlig som skriftligt
 • Du har gennemslagskraft og lydhørhed samt evne til at kunne skabe begejstring og følgeskab
 • Du trives i samarbejde på tværs af afdelingerne i centret og på tværs af det samlede socialområde
 • Du har gerne kendskab til nogle af målgrupperne i Socialcenter Lillebælt eller det øvrige specialiserede socialområde.

Vi tilbyder 

 • En engageret og fagligt velfunderet medarbejdergruppe og organisation 
 • En ambitiøs og velfungerende ledergruppe som vil udvikling
 • Deltagelse i ekstern ledelsessupervision 
 • Gode muligheder for efteruddannelse 
 • Støtte og support fra såvel lederkollegaer som administrative medarbejdere 
 • Mulighed for at medvirke til udvikling af centerets strategi inden for rammerne af kerneopgaven og socialområdets strategi.

Mere om stillingen 
Læs mere om Socialcenter Lillebælt på siden her https://socialcenterlillebaelt.dk/

Hvis du er interesseret i stillingen, opfordres du til at kontakte centerchef Susanne Peyk på tlf. 2055 3945

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  

Ansættelsesdato: Den 1. februar 2023.

Ansøgningsfristen er den 5. december 2022. Første runde ansættelsessamtaler afholdes den 9. december 2022 og anden runde samtaler afholdes den 15. december 2022. Der anvendes test mellem første og anden samtalerunde.

Stillingen kræver kørekort til personbil.

Der vil blive indhentet reference samt offentlig straffeattest inden ansættelse.
Det er en betingelse for ansættelsen, at straffeattesten vurderes tilfredsstillende.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sociale- og Socialpsykiatriske tilbud
 • Kontaktperson
  Susanne Peyk
 • Adresse
  Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  223324
 • Quick-nr.
  440337
 • Indrykningsdato
  17-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  05-12-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sociale- og Socialpsykiatriske tilbud
 • Adresse
  Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted
 • Kontaktperson
  Susanne Peyk
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  223324
 • Quick-nr.
  440337
 • Indrykningsdato
  17-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  05-12-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.