Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Lægesekretær til Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital - Hillerød

 

Vi udvider 1. februar 2024 vores dygtige stab med yderligere en uddannet lægesekretær pga. stigende ambulant aktivitet som følge af nye medicinske behandlingstilbud og nye muligheder for akut ambulant udredning.

Du har derfor nu muligheden for at blive en del af vores dygtige sekretær team i en kombineret stilling med både ambulante arbejdsopgaver samt opgaver for vores sengeafsnit.

Som vores nye kollega vil du bidrage til den faglige og patientvenlige udvikling af fremtidens Neurologiske Afdeling - som desuden om 3-4 år flytter ind i et helt nyt og flot hospitalsbyggeri godt 1 km fra nuværende adresse.

Neurologisk Afdeling består aktuelt af 30 senge fordelt på 2 sengeafsnit i tæt naboskab og et ambulatorieområde i direkte forlængelse heraf. De fysiske rammer bidrager således også til et velfungerende tværfagligt samarbejde. I Neurologisk Afdeling behandler vi patienter med epilepsi, multipel sklerose, hovedpine, hjernekræft, apopleksi, demens m.fl. Til de specialiserede sengeafsnit og ambulatorier er knyttet tværfaglige teams, hvor der i hvert team indgår 1-3 sekretærer sammen med læger, sygeplejepersonale samt fysio- og ergoterapeuter.

Du får som lægesekretær i Neurologisk Afdeling en bred klinisk sundhedsadministrativ opgaveportefølje, hvor du kan udvikle dine faglige kompetencer indenfor lægesekretærfaget og specialet neurologi. Størstedelen af det patientadministrative arbejde foregår i Sundhedsplatformen. Erfaring med SP på basalt niveau er således nødvendig, mens du naturligvis vil blive grundigt oplært i de mere specialespecifikke funktioner. Dertil kommer patientsikkerhedsarbejde og kvalitetssikring - herunder koordinering - af patientforløbene i samarbejde med de sundhedsfaglige kolleger. Vi korresponderer med eksterne partnere som f.eks. primærsektor, privathospitaler og offentlige myndigheder.

Lægesekretæren sikrer, at patienterne og deres pårørende modtages professionelt og venligt, således at der umiddelbart skabes den nødvendige tillid og tryghed for et vellykket patientforløb, hvad enten det er ved telefonisk henvendelse til callcenteret eller ved personlig henvendelse til en af vores 3 receptioner. En enkelt fælles reception er åben i weekender og helligdage. Denne bemandes primært af sekretærer tilknyttet sengeafsnittet i et fast rul. Dog kan enkelte weekend/helligdagsvagter om året forekomme f.eks. ved ferie.

I samarbejdsrelationer med kolleger og eksterne samarbejdspartnere fordres ligeledes professionalisme, venlig imødekommenhed og fleksibilitet.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Medansvarlig for et specialeambulatorium sammen med anden sekretær.
 • Booking i SP.
 • Indgå i callcenter funktion.
 • Backoffice opgaver for sengeafsnittene.

Matcher du ovenstående profil så tilbyder Neurologisk Afdeling dig:

 • Grundig introduktion og oplæring.
 • Indflydelse på opgavesammensætning i forhold til dine interessepunkter.
 • Mulighed for kompetenceudvikling / efteruddannelse / kurser.
 • Fagligt ambitiøse og positive sekretærkolleger.
 • Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen inkl. mulighed for hjemmearbejdsdage.
 • Arbejdstid 32 – 37 timer per uge efter dit ønske.
 • Løn i henhold til overenskomst.

Din nærmeste leder vil være den ledende lægesekretær.

Ansøgningsfrist mandag d. 6. december klokken 12:00.

Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden og stiles til ledende lægesekretær, Vibeke Grøddi Jensen.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til ledende lægesekretær Vibeke Grøddi Jensen tlf. 4829 7405 eller sundhedsservicesekretær Louise Prehn Christensen 4829 4718.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 11. og 12. december 2023.

 

 

Dine løn- og ansættelsesvilkår Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden, opfylde kravet til sprogkompetencer* i dansk. *Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med minimum følgende karakterer: • mundtlig kommunikation med karakteren 10 • læseforståelse med karakteren 7 • skriftlig fremstilling med karakteren 7

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Kontaktperson
  Vibeke Grøddi Jensen
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Stillingstyper
  Lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  252855
 • Quick-nr.
  456398
 • Indrykningsdato
  20-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  06-12-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Kontaktperson
  Vibeke Grøddi Jensen
 • Stillingstyper
  Lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  252855
 • Quick-nr.
  456398
 • Indrykningsdato
  20-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  06-12-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.